València Turisme convoca “Impulsem Turisme”, cinc línies d’ajudes per un valor total de 801.000 euros

Les subvencions fomenten la creació de productes turístics; accions de promoció, creació, manteniment i millora d’infraestructures turístiques; i la posada en marxa de mesures per a garantir la seguretat sanitària i reduir l’impacte de la Covid-19

La Diputació de València, a través de València Turisme, ha posat en marxa el programa “Impulsem Turisme” 2021, mitjançant el qual articula cinc línies d’ajudes econòmiques per un valor total de 801.000 euros.

Les subvencions, convocades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), tenen com a objectius generals la creació de productes turístics; accions de promoció, creació, manteniment i millora d’infraestructures turístiques; i la posada en marxa de mesures per a garantir la seguretat sanitària i reduir l’impacte de la Covid-19. 

Es tracta d’ajudes de concessió per concurrència competitiva, que se sumen a l’aportació que realitzarà la Diputació al Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana, encara per quantificar, per a compensar la despesa addicional que suporten aquestes localitats en la prestació de serveis a població no resident, regulat pel Consell. 
Les cinc línies d’acció del programa “Impulsem Turisme” 2021 s’agrupen en dos grans blocs, un destinat a entitats locals i uns altres a entitats sense ànim de lucre, encara que tots dos es desenvolupen en el context de les dificultats originades per la pandèmia de la Covid-19, amb la finalitat de donar impuls a la reactivació de la demanda turística en un escenari que garantisca plenament la seguretat de turistes i visitants. 

Les Ajudes a Entitats Locals es distribueixen entre les dirigides a municipis sense la condició de municipi turístic i entitats locals menors, amb un pressupost de 201.000 euros; les destinades a subvencionar inversions en municipis de menys de 30.000 habitants, dotades amb una partida de 100.000 euros; i les consignades per a mancomunitats, per un valor de global de 100.000 euros. 

Respecte al segon bloc d’ajudes, les destinades a Entitats Sense Ànim de Lucre, es distribueixen entre les dirigides a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre (200.000 euros); i les convocades per a organitzacions representatives de les empreses del sector turístic de la província (200.000 euros). 

El termini de presentació de sol·licituds a les cinc línies d’ajudes del programa “Impulsem Turisme” 2021 de València Turisme és del 6 al 27 d’abril (15 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el BOP). 

Deixa el teu comentari