Les Valletes de Bru i les Valletes del Gallo ja compten amb senyalització als seus accessos

La Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient, dirigida per Pep Carreres, ha instal·lat la senyalització orientativa que permet localitzar els accessos als nuclis habitats de les Valletes de Bru i les Valletes del Gallo.

Esta va ser una petició del veïnat d’ambdós zones quan des de la Regidoria es realitzaren xarrades de prevenció d’incendis forestals a les diferents urbanitzacions i nuclis de població d’Alzira.

La Regidoria va prendre nota de la sol·licitud, per entendre que es tracta d’una qüestió fonamental per a facilitar la identificació dels accessos a vehicles de bombers o d’ambulàncies en cas de necessitat, tenint previst continuar impulsant mesures per a la prevenció d’incendis a les diferents urbanitzacions i nuclis habitats del terme municipal.

Deixa el teu comentari