VII Carrera Popularper a persones amb discapacitat intel·lectua