Ximo Puig ha anunciat una segona convocatòria d’ajudes del Pla Resistir Plus a la qual podran acollir-se empreses de tots els sectors econòmics

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una segona convocatòria d’ajudes del pla #ResistirPlus a la qual podran acollir-se empreses de tots els sectors econòmics.

El president ha explicat que l’objectiu de la segona convocatòria d’ajudes és arribar a totes aquelles empreses i professionals autònoms, de qualsevol CNAE, en el cas de les empreses que tributen per mòduls, i a aquelles que hagen registrat una disminució dels seus ingressos superior al 30% durant l’any passat i a conseqüència de la pandèmia, en el cas de les empreses que tributen per estimació directa.

Així mateix, en aquesta segona convocatòria d’ajudes es flexibilitzen els criteris de despeses subvencionables, de tal manera que es consideraran també subvencionables els costos fixos causants de pèrdues comptables, independentment que s’hagen pagat o estiguen en deute.

Cal destacar que a esta segona convocatòria podran tornar a presentar-se totes aquelles empreses que ja hagen formalitzat la seua sol·licitud en la primera, sempre que en la resolució de les ajudes no hagueren obtingut ja la màxima quantia establida de 3.000 euros, en el cas de les persones físiques i jurídiques que tributen per mòduls, i de 200.000 euros en el cas de les empreses que tributen per estimació directa.

Deixa el teu comentari