XXV Olimpíada matemàtica. Sueca 2014

PROGRAMA DE LA FASE PROVINCIAL. VALÈNCIA
ESCOLA JARDÍ. SUECA. 10 DE MAIG DE 2014

De 9:00 a 9:30 Recepció dels participants a l’entrada del col·legi Escola Jardí a Sueca.
De 9:30 a 11:30 Els alumnes aniran a les aules destinades a la prova individual i els professors  aniran a la sala d’usos múltiples on se’ls donarà la benvinguda. La prova individual començarà a les 10:00 i la seua durada serà de una hora i mitja. El professorat
acompanyant romandrà a la sala d’usos múltiples on se’ls explicarà el
desenvolupament de les proves i es nomenarà el jurat de les diferents proves entre
el professorat col·laborador.
De 11:30 a 12:00 Descans per a esmorçar. Els alumnes estan invitats pel centre amfitrió.
De 12:00 a 13:00 Prova de velocitat per equips a la mateixa aula on han fet la prova individual.
14:00 Dinar. El dinar serà a càrrec de l’organització per als alumnes participants i
professorat acompanyant oferit per l’Ajuntament de Sueca a les instal·lacions de
l’Ateneo. En cas de requerir menjar especial per a algun alumne/a, cal avisar a la
organització amb antel·lació.
De 15:30 a 17:00 Prova de camp per equips. Des de l’Ateneo començarem la prova de camp que acabarà al Casal Multiusos, al carrer Cronista Burguera. L’última prova caldrà
entregar-la com a màxim a les 17:00 hores a l’última parada. Qui ho entregue
després de l’hora tope, no se li puntuarà la prova.
De 17:15 a 18:00 El grup de teatre local “Pocatraça” ens oferirà l’obra ESPERANT A LEO.
A les 18:15 Entrega de diplomes als participants.
A les 18:30 Lectura dels seleccionats per a passar a la següent fase i acte de cloenda.
 Prova individual: Durant una hora i mitja els participants hauran d’intentar resoldre 6 problemes. La puntuació de la prova individual computarà un 70% de la puntuació final de cada participant.
 Prova de velocitat: En equips de 4 participants de diferent centre que l’organització
s’encarregarà d’establir, intentaran resoldre 10 problemes al llarg de 50 minuts, de manera que disposen exactament de 5 minuts per a resoldre cada problema. La mecànica, igual que la d’altres anys, consisteix en donar un problema a cada equip, que intenta resoldre’l, i transcorreguts 5 minuts cal entregar i començar un nou problema. Així fins a 10 problemes.
 Prova de camp: En el recorregut des de l’Ateneo fins el Casal Multiusos caldrà resoldre uns problemes en uns llocs determinats anomenats ‘estacions’. Cada equip resoldrà el problema que corresponga en cada estació al seu aire, entregant el resultat al membre de l’organització que estiga en l’estació no més el tinga resolt, amb l’única condició d’entregar abans de les 17:00 l’últim problema al responsable de l’estació. Les dues proves per equips computaran cadascuna un 15% de la puntuació final de cada membre de l’equip. Els membres de cada equip estan obligats a participar activament en la resolució de cada prova, ja que en cas contrari causarà la seua desqualificació.
 Per a resoldre les activitats proposades es demana que cada alumne porte aquell material que considere precís: bolígraf, llapis, goma, regla, compàs, calculadora, cinta mètrica… i amb ell una motxilla per a la seua comoditat i gorra per a evitar el sol. Atenció: no estarà permès les llistes amb fórmules en cap prova ni l’ús del telèfon mòbil, provocant la desqualificació a qui no respecte aquesta norma.
IMPORTANT PER AL PROFESSORAT: Llegiu el programa als participants abans de vindre el dissabte. Informeu als alumnes que no hi ha previsió de places per a dinar els pares amb nosaltres, però poden anar al Casal Multiusos a partir de les 17:00 h. Serà obligatori usar la samarreta de l’Olimpíada els participants a partir de la prova individual.

No estarà permès l’ús de mòbil ni de aparells de música durant les proves, pel que aconselleu que millor no els porten. Insistiu en que quan contesten les proves,
raonen al màxim i expliquen el que fan i com ho fan, ja que el jurat podrà valorar millor la seua resposta.
Gràcies.

 

Peu

Deixa el teu comentari