Yolanda Díaz presenta el primer pla d’Inspecció de Treball per a combatre riscos dels colps de calor

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el director de l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (OEITSS), Héctor Illueca, han presentat el pla d’actuació de la Inspecció que per primera vegada  presta una especial atenció al colp de calor.

Amb aquest pla, la Inspecció de Treball posa el focus de manera decidisca en l’exposició a les elevades temperatures, un risc per a la salut que a vegades  pot tindre conseqüències letals.

La iniciativa, que aspira a arribar al major nombre d’empreses possibles, compta amb la participació i coneixement de les Comunitats Autònomes, consta d’una sèrie de mesures preventives i, eventualment sancionadores, per a evitar aqueix perill.

Les actuacions estan dissenyades per a conscienciar a les empreses amb l’objectiu de protegir aquelles persones que exerceixen el seu treball en unes condicions que poden acabar provocant un colp de calor, quan el cos registra un increment de temperatura corporal, ja siga degut a un esforç físic desmesurat en un ambient calorós o amb escassa ventilació.

S’enviarà un total de 137.503 cartes a empreses que donen ocupació a 973.021 persones treballadores, en les quals s’aporta informació sobre l’esmentat pla i l’actuació de la ITSS. En elles se subministrarà documentació i informació d’ajuda de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Les actuacions proposades s’emmarquen dins de les mesures planificades per al període estival de 2021, que es van aprovar en el Consell de Ministres del passat 29 de juny.

Deixa el teu comentari