El 100% del subministrament elèctric de Mislata serà d’energies renovables

A més, el consistori aconsegueix en l’última licitació del contracte una reducció del preu en un 3% que suposarà un estalvi per a les arques municipals

Carlos Fernández Bielsa: “No solament hem aconseguit una reducció en el preu del subministrament, sinó que a més hem aconseguit que una empresa es comprometera a augmentar fins al 100% l’origen renovable de l’energia en la ciutat de Mislata”

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, l’Ajuntament de Mislata ha començat a incloure en les licitacions clàusules mediambientals d’especial execució que vincularien i obligarien a l’empresa al fet que el subministrament elèctric que aportara provinguera, almenys el 50%, d’energies renovables. D’aquesta forma, l’Ajuntament, a través d’aquestes mesures afavoreix a aquelles empreses que tinguen un compromís real amb el medi ambient, ja que el consistori vol apostar per aquest tipus d’energies d’ara endavant.

D’altra banda, també ha introduït clàusules mediambientals de millora del contracte, sense cost per a l’Ajuntament, que afavoririen a aquelles empreses que aportaren un percentatge addicional a l’anteriorment esmentat. En aquest sentit, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, s’ha mostrat especialment satisfet amb l’aconseguit en l’última licitació del contracte de subministrament elèctric.

Aquesta inclusió de clàusules mediambientals en els plecs de contractació, ha de sumar-se a la inclusió de diferents clàusules socials que l’Ajuntament ja va començar a incloure a partir de 2015. La primera d’elles va ser la que afavoria, en les licitacions d’obres, la contractació de persones en situació de desocupació per part d’aquelles empreses que optaren a aquest tipus de contractes. Així, s’intenta que la ciutadania que es troba en situació de desocupació, especialment en el sector obres, puga optar a un treball mitjançant les licitacions.

En l’actualitat, totes les licitacions d’obres que realitza l’Ajuntament tenen inclosa també aquesta clàusula, i en pràcticament la totalitat d’elles s’ha aconseguit el compromís de l’empresa licitadora a contractar a dita personal aturat. Com indica Bielsa, “incloure aquest tipus de clàusules afavoreix la contractació d’aquelles persones que pitjor ho han passat durant els anys de crisis. Som les institucions les que hem de posar facilitats en la contractació i afavorir d’aquesta manera la disminució de l’atur”.
I, posteriorment, el consistori també va començar a introduir clàusules de gènere com a criteris de desempat. D’aquesta manera, la balança es desequilibra en favor d’aquelles empreses que presenten el compromís de tenir un pla d’igualtat de gènere dins de l’empresa.

Deixa el teu comentari