L’Alcúdia demana a la Confederació que torne a convocar a la Mesa de Participació del Pla d’Avingudes

L’Ajuntament dóna suport a compatibilitzar la prevenció front avingudes amb la recuperació del Xúquer

1 (11)L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà per unanimitat una moció de Compromís per l’Alcúdia en la qual es denuncia la paralització dels treballs vinculats al Pla Global Front a Inundacions de la Ribera del Xúquer, que s’iniciaren l’any 2000.

El passat mes de desembre les intenses pluges van originar una crescuda important al cabal d’alguns dels rius principals, que desbordaren en certs punts de la Ribera Alta, i que estigueren a punt de produir inundacions en zones urbanes dels nostres pobles i ciutats. Encara que afortunadament aquesta tragèdia no va aplegar a produir-se es va posar de manifest, una vegada més, la necessitat d’actuar per a prevenir aquesta mena de riscos, ja que la situació de paralització dels treballs vinculats al Pla Global front Inundacions a la Ribera del Xúquer, anomenat col·loquialment Pla d’Avingudes, fa que les persones que viuen a les comarques de la Ribera continuen en situació d’indefensió davant el risc d’inundacions.

L’any 2008, s’elaborà el Pla de Recuperació del Xúquer a través d’un ampli procés de participació ciutadana, en el qual es contemplava, entre altres aspectes, la protecció front a inundacions. Fou per aquest motiu, pel que es va considerar de vital necessitat tractar al mateix nivell, de forma conjunta i des del principi la recuperació dels ecosistemes fluvials i la prevenció dels riscos d’inundació.

Amb aquests precedents es va constituir el 20 de maig de 2010 una Mesa de Participació vinculada al Pla d’Avingudes, constituïda per representants de les tres administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes, sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes. La Mesa de Participació es va reunir en 4 ocasions entre 2010 i 2011, incloent una sessió celebrada amb diversos experts. La darrera reunió es va celebrar el 14 de desembre de 2011 i restaven pendents i programades diverses sessions sobre qüestions importants relacionades amb els continguts del Pla d’Avingudes.

Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera reunió de la Mesa de Participació vinculada al Pla Global front a Inundacions, no s’han tornat a tenir notícies de dites sessions ni del desenvolupament del Pla d’Avingudes, malgrat les repetides promeses efectuades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de reprendre el procés.

És per aquests motius, i sent l’Alcúdia un dels municipis que es poden veure afectats a causa d’aquesta paralització, que des de l’Ajuntament es vol exigir tant al Govern espanyol com a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la represa dels treballs de la Mesa de Participació per tal d’avançar en l’objectiu de fer compatible la prevenció eficaç del risc d’inundacions amb la recuperació ecològica, social i paisatgística del Baix Xúquer.

Deixa el teu comentari