El Departament de Sanitat canvia la seua ubicació a la Casa Tena

El Departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira ha canviat d’ubicació i actualment es troba a la planta baixa de la Casa Tena, junt a l’edifici de la Policia Local, compartint instal·lacions amb l’OMIC, Oficina d’Informació al Consumidor.

Es tracta d’una mesura que, a més de fer més accessible l’atenció a la ciutadania, resulta necessària donat el creixement del departament, des del qual es poden tramitar assumptes com:

Denúncies respecte d’habitatges, solars, locals o patis insalubres.

Control de legionel·losi en dependències de l’Ajuntament d’Alzira.

Desratització, desinfecció i desinsectació en edificis municipals, col·legis públics o clavegueram públic en el sòl urbà.

Animals: recollida d’animals morts o abandonats en la via pública. Tràmit de denúncies, llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos i d’adopció d’animals de companyia. Cens Municipal d’animals de companyia.

Tractament de la mosca negra I del mosquit tigre.

Anàlisi de l’aigua de consum humà.

Campanyes de protecció de la Salut Pública.

Deixa el teu comentari