Els agricultors de Turís veuran reduïts notablement els índexs de rendiment en la declaració de l’IRPF

17-05-2017.Els agricultors de Turís veuran reduïts notablement els índexs de rendiment aplicables per a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 2016.

Segons l’ordre ministerial de 28 d’abril, a Turís els índexs de rendiment net es redueixen del 0’26 al 0,13 en el cas de la mandarina i la taronja; del 0’37 al 0,07 en albercoc i préssec; del 0,37 al 0,26 en el caqui; del 0,26 al 0,128 en ametler; 0,26 a 0,09 en garrofa; del 0,32 al 0,11 en raïm de taula; 0,32 a 0,06 en raïm per a vi amb D.O; i de 0,26 a 0,05 en el raïm per a vi sense D.O.

L’alcalde de la localitat, Eugenio Fortaña, explica que “aquesta reducció és fruit dels acords de ple presos per la corporació l’any passat pels quals se sol·licitaven ajudes al govern a causa de les nefastes conseqüències per als cultius i les abundants pèrdues que van ocasionar tant la pertinaç sequera (amb el consegüent increment de la despesa en reg) que es venia arrossegant en els últims anys com les granitzades i pluges torrencials que es van produir en 2016”.

Aquestes sol·licituds “han estat convenientment documentades en sol·licitar els informes pertinents a les cooperatives de la localitat i les comunitats de regants”. En aquest punt, Fortaña ha volgut “animar” a totes aquestes entitats a “continuar treballant en aquesta línia de col·laboració que tan profitosa resulta per a l’agricultor”.
“El sector agrícola a Turís és un dels principals motors de l’economia local i, per tant, una prioritat en les polítiques d’aquest Ajuntament”, assegura l’Alcalde turisà, destacant la “gran inversió que s’ha realitzat en pavimentació de camins així com en el manteniment d’aquests, destinant dos operaris i maquinària a temps complet per a la seua conservació”.

Deixa el teu comentari