Habitatge reprèn les obres d’un edifici de la Plaça de l’Arbre de València que estaven paralitzades des de 2011

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha reprès les obres d’un edifici de la Plaça de l’Arbre 2 de València, que van ser paralitzades en 2011 per l’anterior govern valencià. Concretament, EVha ha iniciat l’excavació arqueològica necessària per a actuacions d’aquest tipus en el centre històric de la ciutat.

La directora general de EVha, Laura Soto, ha explicat que es tracta de “una de les obres incloses en el pla de reactivació de promocions d’edificació que van ser paralitzades per l’anterior Consell i les obres del qual ara es reprenen”. Aquest pla suposa la represa de vuit edificis, amb una inversió de 6,3 milions d’euros, amb l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge protegit de lloguer assequible en 111 habitatges més.

La promoció de la Plaça de l’Arbre està paralitzada des de setembre de 2011. Ara, en una primera fase, es va a dur a terme l’excavació arqueològica, amb un cost aproximat de 35.000 euros.

El conjunt de l’obra consisteix en el manteniment de la façana protegida, la demolició de l’interior, l’excavació arqueològica i la construcció d’un edifique de nova planta amb els vuit habitatges protegides.

Les obres van començar a l’agost de 2010, però en el moment de la seua paralització al setembre de 2011, únicament s’havia executat la demolició interior de l’edifici i la instal·lació de les bastides necessàries per a estabilitzar les façanes protegides.

En una segona fase es durà a terme la resta de l’obra a executar, la construcció de l’edifici, amb un cost aproximat de 800.000 euros. La previsió és poder licitar les obres a l’octubre, “donant resposta també a una reivindicació veïnal de Ciutat Vella”, ha comentat Soto.

Aquestes actuacions demostren l’impuls que l’actual Consell està donant a l’habitatge protegit per a facilitar l’accés a capes de la població que no poden accedir a un immoble en el mercat lliure.

Cal ressaltar que en l’adjudicació d’aquests habitatges, s’aplicaran els criteris socials que inclou la resolució de la Conselleria d’Habitatge, mitjançant els quals prioritza a aquells col·lectius amb majors dificultats per a accedir a un habitatge com a víctimes de violència de gènere, afectats per un desnonament derivat d’una execució hipotecària, persones amb discapacitat, entre altres casos.

Deixa el teu comentari