Un jubilat agrari percep una pensió inferior a la mitjana de la resta de sectors

En els últims cinc anys han perdut un 0,65% com la resta de jubilats i damunt cobren menys que un perceptor del Salari Mínim Interprofessional i prop del Llindar de la Pobresa a Espanya

Un jubilat agrari percep una pensió inferior en un 59% a la mitjana de la resta de sectors

19 de gener de 2018.– La pèrdua del valor adquisitiu de les pensions per als llauradors i ramaders, com en la resta de sectors, és encara més greu per a aquest col•lectiu i els fa cada vegada més vulnerables i pobres. Al 0,65% perdut en els últims cinc anys per totes les persones jubilades se li suma que perceben una pensió inferior en un 59% a la mitjana de la resta de sectors a Espanya, segons l’estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors amb dades oficials i just en el moment en el qual aquest tema es troba en plena actualitat.

Un jubilat agrari va percebre en 2017 una pensió de 709,85 euros mentre que la mitjana de la resta de sectors va ser d’1.208,40 euros tal com es pot veure en el gràfic adjunt.

El passat 30 de desembre el Govern va publicar el Reial Decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, que contempla un increment general de les mateixes del 0,25% per a 2018. Es tracta del cinquè any consecutiu en el qual el Govern aprova únicament l’augment mínim establert per la Llei.

Tenint en compte la pujada que s’ha produït, la millora en la pensió de jubilació d’una persona major de 65 anys amb cònjuge a càrrec seria de sol 2 euros al mes.

Si observem altres indicadors econòmics com el Salari Mínim Interprofessional (SMI) o el Llindar de la Pobresa els jubilats agraris queden molt malparats en la comparativa. El SMI para enguany és de 735,90 euros mensuals, quantitat superior a la que rep un jubilat agrari. El llindar de pobresa a Espanya en 2016 va ser de 8.209 euros per persona, la qual cosa indica una xifra de 684 euros/mes, només un 4% per sota de la d’un jubilat agrari.

En el gràfic adjunt elaborat per LA UNIÓ s’observa també que l’IPC ha pujat un 1,9% en els últims cinc anys mentre que les pensions solament ho han fet un 1,25%, la qual cosa resulta una pèrdua de poder adquisitiu del 0,65%.

Amb totes aquestes dades no resulta estrany observar dia a dia a nombrosos jubilats en el camp i que siguen freqüents els accidents amb tractors de persones amb edat elevada.
Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, assenyala que “el camp valencià requereix de forma urgent un necessari relleu generacional, però també cal dignificar a aquells que ho abandonen perquè amb la pensió actual que reben és impossible subsistir sense disposar d’estalvis”.

Variació IPC Revaloració Pensions Incr/Dec acumulat
2014 0,2 0,25 0,05
2015 -0,4 0,25 0,7
2016 -0,3 0,25 1,25
2017 0,7 0,25 0,8
2018 1,7 0,25 -0,65
Total 1,9 1,25
Font: LA UNIÓ, amb dades oficials en %

Pensió mitjana jubilació resta Pensió Autònom Agrari Diferència

2013 1.131,15 672,74 59%
2014 1.152,28 682,8
2015 1.175,20 693,39
2016 1.196,85 704,1
2017 1.208,40 709,85
Font: LA UNIÓ, amb dades oficials, en euros

Deixa el teu comentari