La casa museu de Turís recupera la seua mostra etnogràfica permanent 28-01-2016

IMG_0321La casa museu Turís Patrimonial ha recuperat la mostra etnogràfica permanent amb la qual va obrir originàriament les seues portes. Segons ha explicat la Regidora de Cultura, Isabel Guaita, “hem volgut recrear l’espai més quotidià de qualsevol llar típica valenciana, especialment referenciat en finals del segle XIX i principis del XX”.

Per a açò “s’han hagut de recuperar tots els utensilis que en el seu moment van donar els veïns per a aquesta mostra i que han sigut acuradament restaurats per professionals”.

El menjador, la sala d’estar, el despatx o la cuina amb els seus utensilis característics de l’època queden a la vista per a delit dels majors i ensenyament dels més joves. La casa també disposa d’un espai destinat exclusivament a tot tipus d’aparells del camp.

En la planta superior s’ofereix una mostra de restes arquològiques procedents de la Carència que s’acompanya per panells explicatius tant d’aquest jaciment com del Castellet o de les diferents rutes patrimonials del municipi.
La recreació d’una xicoteta aula amb pupitres, llibres de principi de segle, mapes i altres objectes ens retrotrauen a l’educació dels nostres majors i vénen a completar aquesta curiosa mostra que engloba un ampli espectre històric de la societat i la cultura turisanes.

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa museo de Turís recupera su muestra etnográfica permanente

28-01-2016
La casa museo Turís Patrimonial ha recuperado la muestra etnogràfica permanente con la que abrió originariamente sus puertas. Según ha explicado la Concejal de Cultura, Isabel Guaita, “hemos querido recrear el espacio más cotidiano de cualquier hogar típico valenciano, especialmente referenciado en finales del siglo XIX y principios del XX”.

Para ello se “han tenido que recuperar todos los utensilios que en su día donaron los vecinos para esta muestra y que han sido cuidadosamente restaurados por profesionales”.

El comedor, la sala de estar, el despacho o la cocina con sus utensilios característicos de la época quedan a la vista para deleite de los mayores y enseñanza de los más jóvenes. La casa también dispone de un espacio destinado exclusivamente a todo tipo aperos del campo.

En la planta superior se ofrece una muestra de restos arquológicos procedentes de La Carència que se acompaña por paneles explicativos tanto de este yacimiento como del Castellet o de las diferentes rutas patrimoniales del municipio.

La recreación de una pequeña aula con pupitres, libros de principio de siglo, mapas y otros objetos nos retrotraen a la educación de nuestros mayores y vienen a completar esta curiosa muestra que engloba un amplio espectro histórico de la sociedad y la cultura turisanas.

 

Deixa el teu comentari