La Comunitat Valenciana amb desgravacions del 25% se situa al capdavant de les autonomies que afavoreixen el mecenatge


L’avantprojecte de llei s’ha elaborat seguint un procés participatiu dels sectors valencians als quals es dirigeix: el cultural, el científic i l’esportiu.

Deixa el teu comentari