La exclusió del saluda del retor de Favara al llibre de festes genera polèmica


El capellà ha decidit repartir el seu propi saluda amb motiu de les festes del municipi ja que no ha sigut inclòs dins del programa editat des del propi ajuntament

Deixa el teu comentari