La nova sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable, a Alzira, estalviarà anualment més de 650.000 m3

Alzira 01 de març de 2018 – Des de fa dos anys, està portant-se a terme la modificació de la sectorització de la xarxa de distribució d’aigua potable, a la ciutat d’Alzira. Una mesura que començà amb 9 sectors i que a hores d’ara és de 15, amb l’objectiu que a la finalització dels treballs puguem parlar de 27 sectors. L’esmentada sectorització és una ferramenta bàsica per a poder gestionar les pèrdues d’aigua que són inherents a qualsevol sistema hidràulic, i que tant com siga possible cal sempre minimitzar.

La Regidoria de Gestió Urbanística informa que amb l’execució del projecte, a càrrec de l’empresa Aguas de Valencia, ha suposat estudiar amb deteniment la xarxa i després dissenyar la divisió de tot l’abastiment en sectors, mitjançant la instal·lació de noves vàlvules de tall o el tancament d’existents, i la col·locació de comptadors generals per a poder conéixer en cada moment el cabal i pressió que entra en cadascun dels sectors en què hem dividit Alzira en un total de més de 190 km de canonades, dividida a hores d’ara en 15 sectors. I gràcies a estos treballs hem millorat el rendiment de la xarxa en uns 5,5 %, amb la quals cosa hem estalviat més de 300.000 m3 des de l’inici d’este projecte.

A banda de la instal·lació de vàlvules de tall i comptadors, s’integraran a l’abastiment uns equips electrònics que tenen la capacitat de registrar els cabals i pressions existents als sectors i enviar la informació al centre de càlcul, que analitzarà cada dia un volum superior a les 6.000 dades.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, assegura que “els treballs de sectorització, que estan realitzant-se, tenen com a objectiu aplegar a un rendiment del 75 % que produirà un estalvi de 650.000 m3 d’aigua a l’any, quasi un 15 % més que l’actual percentatge, sens dubte unes mesures necessàries i que milloraran la xarxa de la ciutat”.

 

Deixa el teu comentari