LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el pressupost del Govern de l’Estat confirma la retallada de les ajudes per a les assegurances agràries

Nova pèrdua de pes de la agroalimentación en el conjunt de pressupostos de l’Estat doncs es torna a reduir en un 8% el pressupost per a 2017, la qual cosa suposa 147 milions d’euros menys de contribució de les arques estatal

5 d’abril de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors, després d’una primera anàlisi del pressupost destinat al Ministeri d’Agricultura, constata la continuada pèrdua de pes d’aquesta secció pel que fa al conjunt dels pressupostos d’altres ministeris.

El programa de previsió de riscos en el sector, en el qual s’inclou com a partida més significativa l’ajuda a les assegurances agràries, manté en 2017 el seu pressupost amb les retallades ja anunciades en el seu moment i un volum de 211,2 milions d’euros, la qual cosa provoca la retallada d’un 45% de mitjana d’aquestes subvencions i un pas arrere molt greu en la política de suport al millor instrument de compensació de rendes que tenen els llauradors.

“L’assegurança agrària és l’única eina d’estabilització d’ingressos de la qual disposen els llauradors i ramaders per a fer front als possibles riscos climàtics i sanitaris no controlables que puguen afectar a l’activitat agrària”, asseguren fonts de LA UNIÓ i per això no pot veure’s minvat el suport públic a aquest instrument de consolidació dels ingressos dels productors.

Caldrà veure les dades de contractació de l’assegurança de fruiters o el de raïm de taula encara en contractació i el de cítrics que s’ha iniciat ara, el més important sens dubte a la Comunitat Valenciana, però cal esperar un fort impacte en la subscripció de pòlisses, tal com ja va ocórrer en 2013 quan es va produir una forta retallada també de les ajudes.

A part de les assegurances cal ressaltar la retallada de les despeses operatives del Ministeri d’Agricultura en un 1,9% fins a situar-se en els 8.558 milions d’euros, de les quals només 1.684 milions d’euros, un 19,7 %, corresponen a aportacions de l’Estat, depenent la resta, en la seua pràctica totalitat, de les contribucions de la Unió Europea tant del FEAGA per a la política de mercats agraris, com del FEADER, per a les mesures de desenvolupament rural.

Les retallades en els capítols operatius del Ministeri es produeixen en quasi tots els programes i destaca especialment els 144,1 milions d’euros menys en regulació dels mercats agraris (-2,5), com a conseqüència de la menor previsió d’ajudes de la PAC; els 127,2 milions d’euros menys (-13,7%) dels programes dedicats a la política de l’aigua (regadius, ordenació, infraestructures i qualitat de l’aigua) per la caiguda dels capítols d’inversions reals; així com les reduccions, també importants, de 25,8 milions d’euros en protecció i millora del medi natural (-15 %) i de 23,3 milions d’euros en actuacions per a la prevenció de la dels programes de la contaminació i el canvi climàtic (-58,3%).

L’únic programa que augmentaria de manera significativa és el corresponent a Desenvolupament Rural, que creixeria un 17,4%, fins a aconseguir els 1.209,4 milions d’euros, o 179,4 milions més del pressupostat en 2016. Obeeix a la previsió del Ministeri d’Agricultura d’un notable increment de l’execució de les mesures del PDR per part de les Comunitats Autònomes, que redundaria en unes transferències del FEADER a les mateixes d’1.073,6 milions d’euros, és a dir, 206,7 milions d’euros més que la previsió inicial de 2016. “Es tractaria d’una previsió poc realista, tenint en compte que les transferències del Ministeri a les CCAA amb fons propis per a respondre al cofinançament dels PDR regionals es redueixen en 16,5 milions d’euros, fins a col·locar-se en uns 103 milions.” -afirmen des LA UNIÓ – “Això vol dir que el Ministeri preveu que les Comunitats executen un 24 % més de despesa dels PDR, amb una aportació un 14 % menor del Ministeri d’Agricultura, un escenari bastant negatiu per a això si pensem en el grau d’execució del passat exercici” – afigen.

D’altra banda, a més, les previsions d’ingressos procedents de Brussel·les, amb les quals es responen a aquestes despeses, el Ministeri tendeix a sobredimensionar-les. De fet, en el conjunt del període 2010-2016, les previsions pressupostàries han estat 1.046 milions d’euros i 2.461 milions per sobre de la realitat en el cas del FEAGA i el FEADER respectivament.Una vegada que es dispose d’un estudi més detallat del pressupost, la Unió d’Unions -organització estatal on s’integra LA UNIÓ de Llauradors- sol·licitarà reunir-se amb els grups parlamentaris a fi de presentar les seues observacions i propostes durant la tramitació parlamentària del mateix.

Deixa el teu comentari