Sueca convoca el concurs per a triar el cartell anunciador de la Fira i Festes 2018

Sueca, 10/07/2018.La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca ha convocat, un any més, el concurs per triar el cartell anunciador de les pròximes Fira i Festes del municipi que se celebren al mes de setembre. La Regidoria de Festes garanteix el reconeixement i el criteri professional en l’elecció del treball guanyador, així es pretén buscar la màxima qualitat i representativitat de la nova imatge de les Festes Majors del municipi. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen i es podran presentar un màxim de dos treballs que hauran de ser originals i inèdits.

El format dels cartells haurà de ser en A3, per facilitar una valoració més precisa dels treballs i com en les darreres edicions del certamen, s’hauran de presentar muntats en un suport rígid, que no serà mai més gros de 5 mm i sense relleus, encara que també es poden presentar obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta.

Els treballs presentats hauran de portar obligatòriament el text SUECA, FIRA I FESTES SETEMBRE 2018 i deuran reservar un espai per poder afegir el logotip de l’Ajuntament de Sueca, que es podrà descarregar en el web municipal www.sueca.es. Els criteris que es puntuaran a l’hora de l’elecció seran els següents: Qualitat conceptual i tècnica, caràcter original i innovador del disseny i capacitat per transmetre el significat de les festes de Sueca i els valors que han de regir-les (participació, accessibilitat universal a la festa i la cultura, igualtat, consum responsable i tradició).

Les sol·licituds per a participar en el Concurs es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca, en horari de 9.00 a 14.00 hores, des d’este dimecres 11 fins al dimecres 25 de juliol de 2018. Una vegada presentada la sol·licitud corresponent de participació en el Registre, el treball o treballs es lliuraran sense identificar en el Departament de Festes (2n pis), per tal de preservar la seua autoria. Els treballs, que no podran anar signats, es presentaran amb un lema, que haurà de figurar en el dors del cartell, sense cap altra dada. En un sobre tancat, a part, s’inclourà la següent documentació: document en què conste el nom i cognoms de l’autor, DNI, domicili, codi postal, correu electrònic i telèfon de contacte. I en l’exterior del sobre es farà constar el lema corresponent al cartell.

El premi en metàl·lic per al cartell guanyador serà de 800 euros. Les bases del concurs es poden consultar ja a la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, a l’apartat d’anuncis.

Deixa el teu comentari