Els xiquets i les xiquetes del Consell de la Infància de Picassent visiten la Diputació de València

El Consell de la Infància es va crear en 2015 i els seus representants es renoven cada 2 anys. La visita d’ahir s’emmarca dins de les activitats del Consell programades per al curs present.

Els xiquets i les xiquetes del Consell de la Infància visitaren, ahir dimarts, les instal·lacions de la Diputació de València per conéixer cadascuna de les seues sales i també el seu funcionament. Allí, a la porta d’esta seu, els va rebre l’alcaldessa de Picassent i diputada provincial, Conxa Garcia, juntament amb la regidora de l’àrea d’Infància, Empar Campos, i el regidor de Benestar Social, Carles Silla.

La visita va començar de la ma d’una guia de la Casa, qui els va explicar als xiquets i les xiquetes la història de l’edifici, la seua evolució i com ha anat ampliant-se al llarg dels segles. Seguidament, varen ser rebuts pel president de la Diputació de València, Toni Gaspar, qui va compartir un moment de la vesprada amb el grup, tot i explicant-los algunes de les activitats que tenen lloc en esta entitat provincial així com el número de pobles que conformen la província.

La visita va continuar per cadascuna de les sales d’esta casa provincial, on aprofitaren per seure amb l’alcaldessa i parlar de les seues inquietuds i observacions sobre tot allò que es podria millorar al municipi d’acord amb la seua visió. Recordem que el Ple del Consell de la Infància se celebra dues vegades a l’any, una en el mes de juny i altra en desembre, però mensualment té lloc una reunió de treball, on la corresponent al mes de setembre va tindre lloc ahir, en la qual els seus membres junt amb la regidora d’Infància i la tècnica de l’àrea estudien la creació de noves propostes i fan un seguiment de les ja fetes.

Molts dels xiquets i les xiquetes manifestaren que «Estar en el Consell és una gran responsabilitat perquè és un lloc on portar les nostres idees per millorar el nostre municipi».

Los niños y las niñas del Consell de la Infancia visitan la Diputació de València

El Consell de la Infancia se creó en 2015 y sus representantes se renuevan cada 2 años. La visita de ayer se enmarca dentro de las actividades del Consell programadas para el curso presente.

Los niños y las niñas del Consell de la Infancia visitaron, ayer martes, las instalaciones de la Diputació de València para conocer cada una de sus salas y también su funcionamiento. Allí, en la puerta de esta sede, les recibió la alcaldesa de Picassent y diputada provincial, Conxa Garcia, junto con la concejala del área de Infancia, Empar Campos, y el concejal de Bienestar Social, Carles Silla.

La visita empezó de la mano de una guía de la Casa, quién explicó a los niños y a las niñas la historia del edificio, su evolución y cómo ha ido ampliándose a lo largo de los siglos. Seguidamente, fueron recibidos por el presidente de la Diputació de Valencia, Toni Gaspar, quién compartió un momento de la tarde con el grupo, explicándoles algunas de las actividades que tienen lugar en esta entidad provincial así como el número de municipios que conforman la provincia.

La visita continuó por cada una de las salas de esta casa provincial, donde aprovecharon para sentarse con la alcaldesa y hablar de sus inquietudes y observaciones sobre todo aquello que se podría mejorar en el municipio bajo su punto de vista.

Recordemos que el Pleno del Consell de la Infancia se celebra dos veces en el año, una en el mes de junio y otra en diciembre, pero mensualmente tiene lugar una reunión de trabajo, donde la correspondiente al mes de septiembre tuvo lugar ayer, en la cual sus miembros junto con la concejala de Infancia y la técnica del área estudian la creación de nuevas propuestas y hacen un seguimiento de las ya hechas.

Muchos de los niños y las niñas manifestaron que «Estar en el Consell es una gran responsabilidad porque es un lugar donde podemos expresar nuestras ideas para mejorar Picassent».

Deixa el teu comentari