Agricultura planteja al sector citrícola la necessitat de desenvolupar un nou mapa varietal que s’adapte a les exigències i reptes del mercat

La Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha plantejat als representants del sector citrícola la necessitat de desenvolupar un nou mapa varietal adaptat a les exigències del mercat i que servisca per a incorporar i potenciar en la citricultura valenciana aquelles varietats que resulten més rendibles per a les persones productores.

Segons Mollà “cal realitzar una anàlisi detallada de la situació varietal per a conéixer on es troben els nostres punts forts i les nostres febleses en matèria d’oferta i, a partir d’ací, emprendre una reconversió que propicie un rejoveniment de les plantacions i sobretot una reordenació varietal que responga als reptes del mercat i incremente la competitivitat del sector citrícola valencià”.

La taula de reconversió citrícola de hui ha comptat amb la participació del sector planterista i de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) que col·laboraran en l’anàlisi i exposaran el seu coneixement en matèria de patrons i varietats de cítrics.

Entre les noves varietats identificades es troben les mandarines de segona temporada, que a més de ser més rendibles permetran allargar la campanya. L’estudi també tindrà en compte altres criteris per a resoldre conflictes relacionats amb l’elecció varietal com el de la pol·linització creuada.

La taula d’estructures agràries, per part seua, s’ha fixat com a prioritats establir un calendari de treball i consensuar fórmules per a desenvolupar unitats de cultiu. El sector, juntament amb la Conselleria, coordinarà el desenvolupament de projectes d’agrupació per a compartir despeses, estalviar costos, modernitzar les explotacions i, en conseqüència, millorar la rendibilitat.

Deixa el teu comentari