Alfafar aprova una nova Relació de Llocs de treball

La Relació de Llocs de treball ha sigut aprovada per unanimitat en el ple municipal i renova el document anterior de 1991.

Aquest document tècnic determina els requisits de cada lloc de treball dins de l’organigrama municipal i les seues característiques retributives.

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat de manera inicial la Catalogació i Valoració de Llocs de treball en ple municipal per unanimitat de tots els grups polítics.

Aquesta nova Relació de Llocs de treball (RPT) és un instrument tècnic que actualitza l’ordenació de personal, d’acord amb les necessitats dels serveis municipals, i es precisen els requisits per a l’acompliment de cada lloc de treball, així com les seues característiques retributives.

La necessitat de la valoració dels llocs de treball d’aquest ajuntament ha sigut una afirmació repetida des de fa molts anys en el consistori i una manca apuntada per la sindicatura de comptes en la seua última auditoria, ja que l’última versió d’aquest document va ser aprovada en 1991.


Amb el pas dels anys i la modernització de l’Administració, el nivell de qualificació de les persones treballadores cada vegada és més alt, amb requeriments informàtics superiors, i per això és necessari una adequació a l’estructura salarial de les noves exigències organitzatives.

El resultat ha sigut fruit d’un procés llarg i ardu de 6 anys i, encara que amb negociacions molt complexes, s’ha demostrat una gran implicació, esforç i il·lusió tant pels representants de personal dels diferents sindicats (CCOO, CSIF, SPPLB i UGT), com de la part tècnica, la cap del departament de personal i la regidor de personal Empar Martin.

Alfafar ha apostat per aquesta valoració i catalogació de llocs de treball per a dotar a l’ajuntament d’una eina indispensable per a modernitzar i donar seguretat jurídica a l’organització de recursos humans del nostre ajuntament. Amb això es garanteix el respecte els drets laborals dels treballadors municipals i es corregeixen les arbitràries desigualtats existents entre aquests, alhora que es constitueix com a instrument per a determinar els criteris a utilitzar per a la valoració de nous llocs de treball

Comenta la notícia