Alfafar llança un any més les ajudes al transport per a estudiants

Les ajudes estan dirigides a joves d’Alfafar, d’entre 16 i 35 anys, estudiants de formació professional, universitària o equivalent en ensenyaments artístics superiors.


La quantia de l’ajuda podrà variar entre 60 i 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha convocat un any més les ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques és ajudar a aconseguir la igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar.

Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre 16 i 35 anys, que cursen presencialment estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar, durant el curs 2021/2022. Podran sol·licitar-la les persones que reunisquen els requisits que recullen les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds, així com la resta de documentació, es presentaran mitjançant formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ajuntament d’Alfafar en l’adreça https://alfafar.sedelectronica.es/dossier.1 (Matèria: Joventut: Tràmit: Sol·licitud d’ajuda al transport curse 2021/2022).

La quantia de l’ajuda podrà variar entre 60 i 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental.

Amb la convocatòria d’aquestes ajudes, l’*Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís amb la formació i capacitació de la seua joventut, facilitant els processos per al seu desenvolupament personal i l’ocupabilitat.

Deixa el teu comentari