Almussafes destina 51.700 euros a les subvencions per a la compra del primer habitatge

L’Ajuntament d’Almussafes obri el període per a sol·licitar les subvencions per la compra o autopromoció del primer habitatge.

La ciutadania almussafenya que haja adquirit o vaja a adquirir el seu primer habitatge en la zona urbana del terme municipal de la població entre l’1 de novembre de 2019 i el pròxim 30 de setembre de 2021, ja poden sol·licitar les subvencions convocades per l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta mena de propietats.

El Consistori ha reservat un pressupost total de 51.705 euros per a aquesta convocatòria, en la qual s’atorgaran ajudes màximes per habitatge de 2.100 euros, d’acord amb els criteris de baremació establits en les bases del programa, que poden consultar-se en www.almussafes.net.

Entre els principals requisits marcats per a poder accedir a aquestes subvencions destaquen que les persones propietàries han de ser majors d’edat o menors emancipats, estar empadronades amb una antiguitat mínima d’un any comptant fins a la data de la signatura de l’escriptura i que l’habitatge, que ha d’estar situat en zona urbana, no pot superar els 150 m² útils. En la convocatòria s’accepten sol·licituds per la compra d’habitatge nou, usat i en construcció i per l’autopromoció d’habitatges de nova planta i sobre edificis existents amb dret de vol o sobreedificació, així com l’adequació o habilitació de cambres existents per a domicili.

Tal com es recull en les bases, les persones sol·licitants rebran el 100% de la subvenció que corresponga després del procés de baremació sempre que la totalitat dels compradors i les compradores de l’habitatge complisquen tots els requisits. En cas contrari, l’import concedit s’ajustarà al percentatge de participació en l’adquisició dels qui els complisquen. En aquest sentit, es tindran en compte en la puntuació els ingressos de l’últim exercici fiscal, la superficie de l’habitatge i el percentatge de participació.

Les sol·licituds per a optar a aquestes ajudes, que no són compatibles amb altres concedides pel mateix concepte per altres entitats públiques o privades, poden presentar-se des de dijous 21 de juliol, i fins al pròxim 30 de setembre, preferentment via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o de manera presencial en l’oficina auxiliar del registre en el Pavelló Poliesportiu Municipal, Casa Ayora o el Registre General situat a la Casa Consistorial.

Deixa el teu comentari