Alzira obri el termini d’inscripció per a adherir-se al tractament contra el cotonet

A partir del pròxim dilluns 17 de maig i fins al 18 de juny, tots dos inclusivament, s’obri termini d’inscripció per al tractament de la plaga coneguda com “el cotonet” amb l’insecte Cryptolemus. El tractament  consistix al  repartiment d’estos insectes útils que actuen contra la plaga. La cria del Cryptolemus spp s’ha portat a terme a l’Insectari municipal de l’Ajuntament d’Alzira, reobert recentment a instàncies del Consell Municipal Agrari.

Podran inscriure’s les persones físiques o empreses propietàries de parcel·les agrícoles de kakis o cítrics en explotació situades en el terme municipal d’Alzira.

Les sol·licituds han de formular-se individualment per cada agricultor, propietari o representant legal i és possible abastar diverses parcel·les dels cultius esmentats, sempre que totes elles estiguen en el terme municipal d’Alzira. Cal saber que tenen preferència les explotacions amb certificat ecològic, seguides de la producció integrada, i finalment les explotacions convencionals. 

Els interessats hauran d’aportar les següents dades:

  • Partida, polígon, parcel·la, superfície i tipus de cultiu (només parcel·les en explotació situades en terme municipal d’Alzira)
  • Si es tracta de producció integrada o agricultura ecològica document que ho acredite (certificat del CAAE o còpia del registre en producció integrada, si escau)
  • En la sol·licitud signaran una declaració responsable en la qual es comprometen a soltar els insectes en parcel·les situades en el terme municipal d’Alzira.

Per a més informació, es pot telefonar a la regidoria d’Agricultura al 96 245 92 69. 

Deixa el teu comentari