Alzira sol·licita subvencions per a infraestructures que eviten que l’aigua del barranc Fosc i el camí de Pescadors inunden el nucli urbà

La Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha sol·licitat acollir-se a les subvencions de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, per tal de fer front a les despeses en actuacions catastròfiques, entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

Les sol·licituds són per actuacions contra inundacions en el quadrant sud-est del nucli urbà, un document redactat per Aigües de València, empresa concessionària del servici d’aigua potable i clavegueram de la ciutat d’Alzira, l’objecte del qual és analitzar la problemàtica de les inundacions que periòdicament sofrixen les barriades del quadrant sud-est: les Basses i Venècia, per tal de proposar una sèrie de mesures correctores, amb la seua valoració econòmica corresponent.

Cal identificar de la forma més precisa possible el comportament actual de la conca de drenatge existent en l’esmentat quadrant del nucli urbà, centrant-se en la regulació del cabal que entra en la xarxa municipal de clavegueram des del barranc Fosc, per a la qual cosa es proposa un mur de regulació i la canalització d’una canal en l’últim tram del barranc, comprés entre el camí Pescadors i l’avinguda Josefina Fernández, i amb un pressupost de poc més de 97.000 euros.

Una altra mesura correctora per a pal·liar la problemàtica d’inundabilitat en estes zones de la nostra ciutat passa per una actuació al camí de Pescador, amb la construcció d’un dipòsit de tronada, que tindria la missió d’arreplegar les aigües d’escorrenties dels barrancs per evitar que entren en la ciutat. Este projecte ascendix a prop d’1.600.000 euros.

Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, considera prioritari realitzar este tipus d’accions que milloren el sistema de drenatge del barranc Fosc i el camí de Pescadors per tal de donar una solució al problema d’inundabilitat en la zona de l’Alquenència.Deixa el teu comentari