Antella neteja el seu important Barranc de la Manyana

L’Ajuntament d’Antella ha començat la neteja el Barranc de la Manyana, l’extensió de la qual -d’al voltant d’una hectàrea i mitja- serà condicionada en un període de deu dies, sempre que no hi haja actius avisos de preemergència per incendis. El projecte, dotat amb un pressupost de 4.466 euros i executat per

l’empresa Advanced Facility Services, amb seu a Alberic, persegueix la millora de la massa forestal en esta zona d’Antella amb un tractament basat en un lleuger aclariment de peus, així com una poda de fins a un terç de l’altura de la pineda als peus restants. Aquests treballs seran supervisats per tècnics de la Secció Forestal dels Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.

L’objectiu del projecte és protegir l’entorn en cas d’incendis forestals i per això el treball es durà a terme de manera intensa i exhaustiva, salvant-se només del desbrossament les espècies presents en les ordres de protecció de flora presents. L’empresa adjudicatària, abans de començar amb els treballs, haurà d’avisar amb la deguda antelació als empleats forestals que normalment gestionen aquest espai. D’aquests treballadors podran eixir unes directrius, que els operaris d’Advanced Facility Services haurà de respectar a l’hora de materialitzar el treball. Aquest fet suposarà un cordó de seguretat per a aquesta zona, que se situa en un espai verd molt pròxim a nuclis poblacionals com Antella, Sumacàrcer o Tous.

Deixa el teu comentari