Antella reforma el seu centre històric per a potenciar la zona de vianants

L’Ajuntament d’Antella ha emprés la urbanització dels carrers de Santa Bàrbara i Pintor Lozano i de la Plaça dels Malves amb la finalitat de renovar la pavimentació i les instal·lacions existents i també per a prioritzar la conversió en zona de vianants, oferint més espai per a l´ús a peu dels vials. El consistori que dirigeix Amparo Estarlich invertirà en les remodelacions al voltant de 180.000 euros, que ha sigut possible gràcies a les ajudes concedides per la Diputació de València a través dels seus plans de desenvolupament local. 

Les obres d’urbanització dels carrers de Santa Bàrbara i del Pintor Lozano, vies que comuniquen la Plaça Major de la població amb el paratge de l’assut, pretenen donar continuïtat a l’espai que acull la casa consistorial ja renovada en els últims anys. El projecte contempla la renovació total dels vials, dotant-lo d’un ample d’acord amb la circulació en un únic sentit i l’ampliació de les voreres amb una amplitud variable en funció de l’ample del vial en cada tram. Les obres d’urbanització en la Plaça dels Malves són conseqüència de la continuïtat que es busca oferir als criteris utilitzats a les obres de la Plaça Major. A més, des de la corporació municipal i els serveis tècnics de l’ajuntament s’han detectat diverses deficiències en aquestes vies i plaça. És el cas de les voreres existents als carrers per la seua escassa amplària, arribant en punts de les vies a tindre amplàries inferiors a 30 centímetres, la qual cosa impossibilita la seua utilització, obligant als vianants a circular per la calçada. 

A causa de la falta o al mal funcionament dels embornals existent, als carrers Santa Bàrbara i Pintor Lozano el paviment asfàltic s’ha anat degradant de manera contínua, la qual cosa es pot observar en diversos trams dels carrers, per la qual cosa s’instal·laran nous embornals i se’ls connectarà a la xarxa de sanejament existent. La solució adoptada als carrers de Santa Bàrbara i Pintor Lozano consistirà en l’enfortiment de la circulació mixta per a vianants i vehicles, sent prioritària la circulació per als vianants. Per a això es pavimentaran, mitjançant empedrat de formigó, respectant les voreres actuals de pedra i substituint els de formigó per aquests últims, deixant els carrers al mateix nivell amb caigudes cap al centre dels carrers, on se situaran els nous embornals per a evacuar les aigües pluvials. A més, s’adaptaran els pous (trapes) de la xarxa de sanejament a la nova rasant dels carrers i es realitzarà una nova xarxa de subministrament d’aigua potable.

Comenta la notícia