Auxiliadora Borja, nomenada adjunta a la Presidència per a l’Oficina de Representació Institucional del CGAE

El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha nomenat a la degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidència per a l’Oficina de Representació Institucional (ORI) de l’òrgan que representa a l’Advocacia Espanyola. D’aquesta manera, Borja passa a dirigir l’Oficina de Representació Institucional del Consell, i s’incorpora així mateix a la Comissió Permanent de la institució.

Les funcions que, a partir d’aquest moment assumeix Borja,consisteixen a efectuar el seguiment de totes aquelles actuacions del Govern i altres poders públics que puguen afectar l’advocacia. Un càrrec que la degana de l’ICAV afronta amb “il·lusió i gran responsabilitat”. La resolució que recull el nomenament de la degana de l’ICAV va ser dictada el passat 31 de desembre de 2020 per la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, i això, d’acord amb l’articule 25 del Règim Interior del Consell General de l’Advocacia Espanyola, que estableix que l’Oficina de Representació Institucional ha de ser dirigida per un membre del Consell, designat per ella mateixa.

D’aquesta forma, Auxiliadora Borja, passa a formar part d’un dels tres òrgans rectors del Consell General, la Comissió Permanent, que juntament amb el Ple i la presidenta del CGAE, s’encarreguen de regir la institució que representa els Col·legis de l’Advocacia d’Espanya. L’objectiu dels òrgans rectors no és una altra que aconseguir el compliment de les funcions del Consell, defensar activament els drets dels Col·legis i de l’Advocacia, vetlar pel correcte exercici de la professió i el compliment de les seues obligacions deontològiques i defensar els drets fonamentals dels ciutadans.

Deixa el teu comentari