AVA-ASAJA lamenta que el Govern només incloga a la llet en la nova llei sobre etiquetatge en origen

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, reclama que aquesta disposició es faça extensiva a altres productes sensibles com els cítrics, l’arròs o l’orxata

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) lamenta profundament que el Ministeri d’Agricultura s’haja limitat a incloure únicament la llet i els seus derivats en les noves disposicions legals relatives a l’obligatorietat d’informar en l’etiquetatge sobre la indicació del seu origen, tal com es recull en el Reial decret 1181/2018 que entra hui en vigor. La novetat substancial que introdueix aquesta nova norma és que la referida identificació elimina qualsevol ambigüitat, ja que en endavant els productes lactis que es comercialitzen a Espanya hauran d’informar en la seua etiqueta tant del país de munyiment de la llet com del país de transformació d’aquesta.

Mitjançant aquesta nova formulació de caràcter obligatori es pretén aportar transparència al mercat i proporcionar als consumidors totes les dades relatives sobre l’origen d’un producte -de moment la llet i els seus derivats- perquè puguen adoptar la seua decisió de compra amb ple coneixement de causa.

AVA-ASAJA considera que es tracta d’una iniciativa de gran interés que, per això mateix, no pot limitar-se tan sols a la llet i els seus derivats, sinó que el Ministeri d’Agricultura hauria d’estendre-la també a altres productes sensibles com els cítrics, l’arròs o l’orxata, emblemes tots ells de l’agricultura valenciana i que amb massa freqüència són objecte d’una identificació que pot resultar enganyosa degut, precisament, a certa ambigüitat legislativa que afavoreix la falta de concreció i que aquesta nova norma vindria a corregir.

Res més tindre coneixement que s’estava preparant aquesta iniciativa legislativa, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, es va dirigir el mes d’octubre passat al ministre d’Agricultura, Luis Planas, mitjançant un escrit en el qual exposava la situació i li reclamava que l’etiquetatge obligatori sobre l’origen no se circumscriguera únicament a l’àmbit de la llet i els seus derivats, sinó que també es fera extensiu a altres productes agraris com els ja esmentats.

No obstant això, la nova legislació en la matèria ha tirat avant sense que les demandes de AVA-ASAJA hagen sigut tingudes en compte, una circumstància que el màxim responsable d’aquesta organització qualifica com “un fet lamentable”. “Ens congratulem i ens alegrem pel sector lacti -prossegueix Cristóbal Aguado- , però ens indigna la falta de comprensió i de sensibilitat cap a les nostres peticions. No entenem aqueixa doble rasadora perquè les lleis són justes quan són iguals per a tots. Si en el cas dels productes agraris, amb l’única excepció de la llet, l’etiquetatge sobre l’origen és de caràcter merament voluntari, també haurem de plantejar-nos que el pagament dels impostos siga voluntari”.

L’etiquetatge dels aliments no sempre resulta tot el clarificador que deuria i el fet que les empreses comercialitzadores i distribuïdores hagen d’especificar l’origen del producte en qüestió permetria saber si l’arròs procedeix de Cambodja, encara que haja sigut envasat a Espanya, o si l’orxata ha sigut elaborada amb xufa africana o valenciana. I un altre punt pot dir-se dels cítrics i d’altres productes.

Aquesta nova norma estableix que els esments sobre l’origen figuren prop de la llista d’ingredients del producte en qüestió i s’expressen amb la mateixa grandària i color utilitzats per a la llista d’ingredients, de manera que no puguen dissimular-se, tapar-se o separar-se per cap altra indicació, imatge o element interposat.

Deixa el teu comentari