Benimodo redueix a la meitat el seu deute històric malgrat la baixada generalitzada dels impostos

 Benimodo viu un nou moment econòmic. L’Ajuntament que dirigeix Paco Teruel ha aconseguit reduir el deute històric a menys de la meitat malgrat una important política de reducció dels impostos que paga la ciutadania. Si quan va accedir Teruel a l’ajuntament es devien 2,4 milions d’euros, en l’actualitat el deute històric ascendeix a 1,1, per la qual cosa es poden considerar de gran èxit les polítiques de contenció de despesa aplicades pel consistori. Malgrat això l’equip de govern no ha volgut pujar els impostos i, al contrari, s’han registrat baixades, per exemple pel que fa a la reducció de la taxa de les plusvàlues per “mortis causa”, així com una congelació de l’impost de l’IBI Urbana, reclamant a més al cadastre que baixara els valors dels immobles de Benimodo en considerar que estaven per damunt de la realitat actual. Atesa esta petició per part del cadastre, els valors han baixat i hui es paga menys IBI Urbana que l’any passat. 

“Enguany, a més, hem fet un pas avant en esta política, modificant l’ordenança per a reduir l’IBI de les famílies nombroses i perquè també es vegen beneficiades aquelles famílies que instal·len sistemes de generació d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum en els seus habitatges. Aquestes reduccions de l’IBI Urbana han provocat que els ingressos de l’ajuntament descendeixen en 65.000 €, que repercuteixen directament en l’economia familiar dels nostres veïns i veïnes. Ho hem fet així perquè considerem que si la situació econòmica de l’ajuntament és millor, els veïns de Benimodo s’han de veure beneficiats. Sanegem econòmicament l’Ajuntament al mateix temps que reduïm els impostos que paga el veïnat”, addueix el primer edil. 

El consistori de Paco Teruel també ha aconseguit resoldre diversos convenis urbanístics per valor de 750.000 € i és hui un referent de promoció de la cultura amb una inversió que supera a les de municipis molt més grans.

Comenta la notícia