Benimuslem unifica l’estètica local amb la reforma del Carrer Colón

L’Ajuntament de Benimuslem inverteix dónes de hui al voltant de 82.000 euros en la reforma del carrer Colón, que permetrà dotar d’uniformitat a l’estètica dels vials locals pel que fa al casc antic. L’obra està inclosa en el Pla Som 2018-2019 de la Diputació de València i en el qual és contempla la remodelació de l’important viari donat el defectuós estat tant de la seua pavimentació, rigoles, embornals, a més de renovar també els instal·lacions existents del carrer i buscant un llenguatge continu en tot el barri antic.

Per part de l’ajuntament que dirigeix Ramón Pascual és pretén donar continuïtat a la solució que és va plantejar en el seu moment en la Plaça de Jaume I, per la qual cosa l’objectiu és unificar tot el barri antic, pavimentant-el amb llamborda i mantenint els voreres actuals de pedra i fent dels carrers una circulació mixta de vianants i vehicles, donant prioritat als vianants i resolent així el problema dels voreres estretes en tots els carrers de l’entorn. És resoldran els rigoles realitzades també amb la llamborda i és procedirà a la substitució dels embornals per a evacuar els aigües pluvials. També s’adaptarà l’altura dels pous de la xarxa de sanejament al nivell del carrer urbanitzat. El termini màxim d’execució dels obres s’estima en dues mesos i mig a comptar dónes d’aquesta setmana.

Comenta la notícia