Burjassot: El Taller d’Ocupació “I-Burja: Educació sostenible”, segueix treballant en la millora dels parcs municipals

Els alumnes i alumnes del Taller d’Ocupació “I-Burja: Educació sostenible” segueix treballant per a millorar les zones verdes de Burjassot. Dimecres passat 24 d’octubre, l’equip de l’especialitat “Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes AGAO0208” va estar treballant en el Parc de la Granja, plantant xiprers en els escocells buits situats en la zona de jocs tradicionals. En concret, s’han plantat cinc cupressus sempervirens “Garda” de més de quatre metres d’altura, per a completar l’alineació ja existent. Al llarg d’aquests últims dies d’octubre, també està prevista la plantació de més plantes i arbrat en aquest parc, tant en la fase 1 com en la fase 2, d’espècies variades com Celtis australis, Tamarix gallica o Ligustrum texanum.

El Taller d’Ocupació “I-Burja: Educació sostenible”, en el qual s’inclou el manteniment i condicionament de parcs i jardins del municipi, així com la millora de les zones enjardinades dels centres escolars, també està treballant en les instal·lacions del CEIP Fernando dels Rius, plantant exemplars de vegetació de producció pròpia i instal·lant el reg per degoteig en les zones verdes del centre.

Deixa el teu comentari