Carlet podrà destinar 750.000 € a inversions sostenibles.


Els comptes de l’exercici 2013, s’han liquidat amb un resultat pressupostari de 2.6 milions d’euros. El romanent disponible de tresoreria per a despeses generals és de 4.9 milions d’euros.

Comenta la notícia