Compromís aposta per un nou sistema per racionalitzar la gestió econòmica de la Junta Local Fallera i ajudar a les falles

Davant el procés electoral que s’obrirà en la Junta Local Fallera d’Alzira on es triarà la nova presidència, Compromís aposta perquè s’estudien per part d’aquesta entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, un nou sistema de control pressupostari amb la finalitat de garantir les mascletaes, les despeses per als espolins de les Falleres Majors i Corts d’Honor i altres despeses indispensables per al desenvolupament exitós de la festa.

Aquest nou sistema de racionalització de la gestió suposaria estudiar la possibilitat de designar a una persona assessora o delegada adscrita a la Tresoreria de la JLF, a títol consultiu, amb veu però sense vot, i que fora tècnica de la Intervenció Municipal per tal d’ajudar i assessor en la gestió econòmica de l’ens.

Per altra banda, i imitant el que fa la Junta Central Fallera de València, l’Ajuntament d’Alzira i la JLF estudiarien fórmules per ajudar a sufragar un percentatge a cada monument faller per millorar la qualitat d’aquestos i així ajudar en la despesa de cada comissió en la inversió dels monuments.

Per altra banda, Compromís continuarà apostant per fomentar el civisme, reduir l’alcohol en actes oficials- fet que ha anat evolucionant d’una forma positiva -, sancionar aquells actes incívics com el d’orinar al carrer i fomentar l’ús de materials sostenibles en els monuments.

Des de Compromís per Alzira també demanarem la creació de brigades per a la neteja on participen tant les comissions com l’empresa de neteja i apel·lem també a la convivència entre els fallers i els ciutadans per a poder compaginar la festa amb el descans.

Per últim, ens comprometem a seguir amb la potenciació de del bon ús del valencià en llibrets, actes i monuments.

Cal recordar que la setmana de les Falles d’Alzira del 2019 ha estat marcada per la gran participació i que podem assegurar que han sigut les millors de l’última dècada. També cal destacar el gran esforç que han fet les comissions els últims anys en la interacció i accessibilitat, amb una sensibilitat cap a la sostenibilitat o la inclusió, valors als que Compromís seguirà donant suport.

Deixa el teu comentari