El Departament de Salut de la Ribera crea una comissió per a vetllar per la igualtat

Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat

Es tracta d’una comissió interdisciplinària que integra professionals de la Unitat d’Igualtat, Recursos Humans, Docència, Salut Mental, Infermeria, Prevenció de Riscos Laborals, SAIP i Comunicació

Esta Comissió s’encarregarà del desenvolupament, control i avaluació en el Departament de Salut del Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Alzira (31.05.18). El Departament de Salut de la Ribera ha constituït, este matí, la seua Comissió d’Igualtat, amb l’objectiu de desenvolupar, controlar i avaluar la implantació del Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Tal com recull este Pla, la Comissió es constitueix a la Ribera com a mitjà per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones en la organització.

Es tracta d’un òrgan col·legiat i interdisciplinari que integra professionals de la Unitat d’Igualtat, Recursos Humans, Docència, Salut Mental, Infermeria, Prevenció de Riscos Laborals, Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) i Comunicació.

Esta Comissió treballarà de forma coordinada amb la Comissió contra Violència de Gènere que també es constituirà en breu al Departament de Salut.

Segons ha destacat la responsable de la Unitat d’Igualtat del Departament de Salut de la Ribera, Lola Oltra, “amb la constitució de la Comissió d’Igualtat fem un pas més en la creació d’un espai laboral respectuós per a dones i homes”.

Així, una de les primeres accions d’esta Comissió serà fer “un diagnòstic de la situació de la igualtat en el Departament de Salut, amb anàlisi de la feminització de la plantilla i dels llocs directius, cosa que ens va a servir de base per dissenyar les estratègies de treball”.

De la mateixa manera, la Comissió distribuirà, pròximament, entre els professionals del Departament de Salut, una guia amb consells d’ús de llenguatge inclusiu; articularà les vies perquè els mateixos professionals puguen realitzar propostes o denunciar situacions de discriminació per raó de sexe, i desenvoluparà accions formatives i de sensibilització dels professionals del Departament de Salut en temes d’igualtat.

Deixa el teu comentari