Descobreixen una necròpoli visigoda durant les obres del CEIP Jaume I d’Alcàsser

Les obres d’ampliació i remodelació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Jaume I d’Alcàsser, que s’han iniciat al pati nord del recinte, han tret a la llum una necròpoli visigoda, relacionada amb el jaciment de la Senda de l’Horteta, ocupat entre l’últim quart del segle VI i la primera meitat del segle VII i del qual es coneixien una sèrie d’estructures i troballes ceràmiques. 

S’han localitzat huit fosses d’inhumació amb característiques similars. Totes elles són de manera ovalada, amb una longitud superior als dos metres i amplària variable, excavades directament en el terreny natural. Sobre elles, s’emplacen lloses de pedra calcària a manera de deixant o làpida, que servien per a senyalitzar la seua ubicació.

La intervenció dirigida pels arqueòlegs Tina Herreros i Pablo Sañudo permetrà aportar noves dades sobre el ja conegut jaciment visigot de la Senda de l’Horteta, i dels nuclis que van poblar la zona en aquesta època.

Des de l’ajuntament asseguren que aquesta troballa retardarà el mínim possible els treballs d’ampliació i remodelació del CEIP Jaume I tan necessàries per al municipi.

Deixa el teu comentari