Durant la crisi del COVID-19, els controls sanitaris fronterers es consideren essencials

500 empleades i empleats públics dels Llocs d’Inspecció Fronterers (PIF) vigilen i controlen les mercaderies procedents de tercers països

Llocs d’Inspecció Fronterers (PIF) vigilen i controlen les mercaderies procedents de tercers països

En un any, els PIF realitzen 482.079 controls i emeten certificats sanitaris en 281.632 partides de productes exportats fora de la UE

Per a atendre l’emergència de la pandèmia s’ha reforçat la plantilla amb 30 funcionaris del Cos Nacional Veterinari i del Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat

Quasi 500 empleades i empleats públics dels Llocs d’Inspecció Fronterers (PIF), integrats en les delegacions del Govern d’Espanya, vigilen i garanteixen el trànsit internacional de mercaderies que arriben a Espanya o que salen del nostre país a través de ports i aeroports.

La inspecció sanitària d’aquests centres està inclosa entre els serveis essencials en la gestió de la crisi ocasionada pel COVID-19, i es manté plenament operativa durant la crisi sanitària en els ports i aeroports espanyols. A més, per a atendre l’emergència de la pandèmia, s’ha reforçat la plantilla amb 30 funcionaris del Cos Nacional Veterinari i del Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat.

Els PIF durant l’estat d’alarma
– Els PIF dels aeroports de Madrid i Barcelona registren un notable descens d’activitat, per la pràcticament inexistència de vols comercials. La seua activitat se centra en l’arribada de vaixells de càrrega de peix fresc i productes vegetals.


– L’activitat en els ports registra una desigual evolució, amb descensos en les importacions en ports com Alacant, Bilbao, València i Barcelona. Algesires no registra canvis significatius d’activitat en partides comercials, ni en l’arribada de camions amb mercaderia fresca en ferri, ni en l’arribada de contenidors. El trànsit de passatgers amb el Marroc es manté tancat.

– Múrcia és un important punt d’exportació de bestiar viu cap a països àrabs. Aquesta setmana embarcaran 3.000 jònecs i 13.300 corders amb destinació a Líbia i Líban. Aquestes dades representen un increment superior al 30% respecte a l’activitat d’anys anteriors.


– Quant a les previsions destaquen dues per a les pròximes setmanes: les campanyes d’exportació de cítrics i de fruita d’os, que es desenvolupen principalment al llarg de l’arc mediterrani.

Balanç anual dels PIF
La labor de vigilància permanent que realitzen els PIF va registrar en 2019 un total de 482.079 controls sanitaris en partides procedents d’altres països.

La labor d’aquests serveis és necessària per a evitar riscos sanitaris en el proveïment de mercaderies de consum de primera necessitat i de matèries primeres imprescindibles per a l’activitat del sector primari, com són les matèries primeres per a l’alimentació animal o per als medicaments.

Els serveis d’inspecció sanitària en frontera són els responsables de controlar que les mercaderies que arriben als nostres ports i aeroports procedents de tercers països compleixen amb totes les garanties necessàries per a evitar possibles riscos sanitaris i fitosanitaris.

Estan integrats per equips d’inspecció especialitzats en el control de productes destinats al consum humà per a preservar la salut pública, en el control de productes farmacèutics per a garantir la seua eficàcia, qualitat i seguretat, en el control d’animals vius i de productes que puguen afectar la sanitat animal, i en el control de possibles plagues que puguen afectar els productes vegetals.

Certificats sanitaris per a l’exportació
A més de la seua actuació en controls sanitaris d’entrada de mercaderies, aquests serveis d’inspecció són els encarregats d’emetre també els certificats sanitaris necessaris en l’exportació de productes agrícoles i ramaders i productes farmacèutics, prestant una atenció essencial a un sector que té un pes destacat en moltes comunitats autònomes.

Durant 2019 es van emetre certificats sanitaris en l’exportació de 281.632 partides de productes destinats a països fora de la Unió Europea.

La labor d’aquests serveis és necessària per a evitar riscos sanitaris en el proveïment de mercaderies de consum de primera necessitat i de matèries primeres imprescindibles per a l’activitat del sector primari, com són les matèries primeres per a l’alimentació animal o per als medicaments.

Els serveis d’inspecció sanitària en frontera són els responsables de controlar que les mercaderies que arriben als nostres ports i aeroports procedents de tercers països compleixen amb totes les garanties necessàries per a evitar possibles riscos sanitaris i fitosanitaris.

Estan integrats per equips d’inspecció especialitzats en el control de productes destinats al consum humà per a preservar la salut pública, en el control de productes farmacèutics per a garantir la seua eficàcia, qualitat i seguretat, en el control d’animals vius i de productes que puguen afectar la sanitat animal, i en el control de possibles plagues que puguen afectar els productes vegetals.

Certificats sanitaris per a l’exportació
A més de la seua actuació en controls sanitaris d’entrada de mercaderies, aquests serveis d’inspecció són els encarregats d’emetre també els certificats sanitaris necessaris en l’exportació de productes agrícoles i ramaders i productes farmacèutics, prestant una atenció essencial a un sector que té un pes destacat en moltes comunitats autònomes.
Durant 2019 es van emetre certificats sanitaris en l’exportació de 281.632 partides de productes destinats a països fora de la Unió Europea.

Comenta la notícia