Educació posa en marxa la Unitat de Foment de la Lectura per a incentivar l’hàbit de lectura entre l’alumnat valencià

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat la Unitat de Foment de la Lectura per a incentivar l’hàbit de la lectura entre l’alumnat del sistema educatiu valencià.

Aquesta unitat estarà dirigida a l’alumnat de Primària, Secundària i ensenyament obligatori en els centres de formació de persones adultes, i a la comunitat educativa.

La Unitat de Foment de la Lectura té com a objectiu articular accions i projectes que augmenten l’hàbit lector de l’alumnat valencià i de la comunitat educativa, facilitar l’accés a la lectura i enfortir l’ecosistema del llibre i l’ús del valencià.

L’activitat d’aquesta unitat s’emmarca dins del Pla valencià de foment del llibre i la lectura (2017-2021), un dels eixos del pla estratègic cultural valencià “Fes Cultura” (2016-2020). En l’equador d’aplicació del pla “Fes Cultura”, 61 de les 70 propostes estaven activades o acomplides, tal com recull l’informe executiu d’avaluació intermèdia, que es va anunciar el juliol de 2018.

A més, la Unitat de Foment de la Lectura pretén fomentar l’hàbit lector en els centres educatius, ja que la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula són uns espais propicis per a planificar un apropament de l’alumnat al món dels llibres i suscitar el gust per la lectura.
A més, aquesta unitat dinamitzarà el funcionament de les biblioteques escolars, que podran obtindre assessorament tècnic i formació d’usuaris i noves fórmules per al préstec interbibliotecari, amb la coordinació de les biblioteques públiques.

Funcionament de la unitat

La unitat es dotarà amb dues persones funcionàries de carrera docent no universitària al servei de l’Administració educativa valenciana amb dedicació exclusiva, perquè es garantisca la consecució dels seus objectius.

Deixa el teu comentari