El CGCOO recomana als 3 milions d’espanyols que usen lents de contacte extremar les mesures d’higiene enfront de la COVID-19

 • Segons el Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes (CGCOO), el 8% de la població d’entre 12 i 65 anys usa lents de contacte i hauria de cuidar la seua salut ocular per culpa de la COVID-19.
 • Malgrat que no hi ha evidència que suggerisca un major risc de contagi del Coronavirus per l’ús de lents de contacte, si és cert que algunes de les seqüeles d’aquesta malaltia han afectat principalment els ulls, amb símptomes com: congestió conjuntival o ulls rojos, visió borrosa, sequedat ocular i fins a conjuntivitis vírica.
 • El no realitzar un manteniment adequat pot multiplicar de manera exponencial el risc de patir infeccions en la superfície ocular.
 • És important dur a terme una bona neteja i desinfecció de les lents de contacte, unes mesures d’higiene que també ha de tindre en compte el 55% de la població espanyola que usa ulleres graduades, que ha de netejar-les amb aigua tèbia i sabó neutre.

Des de l’aparició de la COVID-19, la higiene i la neteja s’ha tornat indispensable i s’ha convertit en la millor mesura de prevenció per a evitar el risc de contagi, una cura que s’ha d’extremar en el cas de la salut ocular. No en va, al nostre país, prop de tres milions d’espanyols utilitzen lents de contacte de manera habitual, segons un informe del Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes (CGCOO), la qual cosa significa que el 8% de la població d’entre 12 i 65 anys hauria d’extremar les mesures d’higiene.

Malgrat que no hi ha evidència que suggerisca un major risc de contagi de la COVID-19 per l’ús de lents de contacte o ulleres, si és cert que algunes de les seqüeles d’aquesta malaltia han afectat principalment els ulls, amb símptomes com: congestió conjuntival o ulls rojos, visió borrosa, sequedat ocular i fins a conjuntivitis vírica. Per això, ara que podem eixir i gaudir de la “nova normalitat”, el manteniment, neteja i desinfecció regular i adequada de les lents de contacte juga un paper crític i, lamentablement, és en el qual menys posem el focus.

El no dur a terme un manteniment adequat de les lents de contacte
multiplica exponencialment el risc de patir infeccions de la superfície
ocular. I, hui dia, s’alça com la major preocupació dels professionals que
es dediquen a la cura ocular i visual.

Segons el CGCOO, a més de la neteja, l’important és que es faça una bonadesinfecció de les lents de contacte, és a dir, que les lents queden netes i que

a més s’eliminen les restes de conservants i altres molècules que poden quedar en la superfície de la lent de contacte. 5 consells higiènics essencials enfront de la COVID-19 És important que els usuaris de lents de contacte seguisquen les recomanacions que els professionals de la visió els van explicar el primer dia de l’ús de lents de contacte i comptar amb els productes de neteja higiènics validats. Entre aquests consells destaquen cinc:

 1. Llavar-se les mans intensament amb aigua i sabó abans de retirar les lents de contacte, tocar el portalentilles o el pot de lents de contacte. Per a assecar-les, el millor és usar tovalloles de paper d’un sol ús. No llavar-se i assecar-se les mans correctament pot multiplicar per 13 les probabilitats d’infecció.
 2. Fregar i esbandir les lents de contacte sempre en llevar-les amb
  el producte recomanat abans de guardar-les en l’estoig.
 3. Canviar diàriament el producte desinfectant de conservació de l’estoig de les lents quinzenals, mensuals o trimestrals. A més, es pot optar per la desinfecció amb productes específics de peròxid d’hidrogen al 3% per a lents de contacte.
 4. Depenent de la mena de lent, respectar el seu ús. Si s’usen lents
  diàries, només utilitzar-les durant una jornada. Si les lents són reutilitzables,
  cal netejar-les d’acord amb les recomanacions i mantindre l’estoig
  per a les lents de contacte no més d’un mes.
 5. Si es pateix conjuntivitis, retirar i rebutjar les lents de contacte en
  ús i no tornar-les a usar fins que estiguem totalment curats. Amb
  lents de contacte de més d’un ús, els passos de fregar i esbandir amb solució eliminen quasi per complet els microorganismes, reduint les
  possibilitats d’infecció.

Es tracta d’unes mesures d’higiene que també ha de tindre en compte el 55% de la població espanyola que usa ulleres graduades, que els experts recomanen netejar amb aigua tèbia i sabó neutre si hem estat exposats a secrecions respiratòries d’altres persones o les hem tocades després de palpar superfícies contaminades. És important evitar la neteja amb alcohol, acetona o dissolvents, ja que deterioren la superfície de les lents.

Deixa el teu comentari