El Consell aprova l’encàrrec del Servei de Vigilància Preventiva enfront del risc d’incendis forestals a l’empresa

Aquest encàrrec ascendeix a 29.842.123, 88 euros i garanteix la continuïtat d’un servei essencial per als pròxims dos anys

El Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’encàrrec a VAERSA del Servei de Vigilància Preventiva enfront del risc d’incendis forestals.

Aquest encàrrec ascendeix a 29.842.123, 88 euros, el més important de la conselleria, i garanteix la continuïtat d’un servei essencial per als pròxims dos anys.

El Servei de Vigilància Preventiva enfront del risc d’incendis forestals (que conformen més de 500 persones) es ve prestant des de l’any 1995, sent executat per l’empresa pública VAERSA des de l’any 2001, de manera ininterrompuda.

Es pot apreciar en la sèrie estadística adjunta el moment en què va arrancar aquesta proposta, per l’efecte en la tendència, tant en el nombre d’incendis com en la superfície afectada, decreixent, degut principalment a la labor de vigilància, informació, dissuasió, i formació que durant tots aquests anys s’ha realitzat.

Aquest servei suposa un suport a les tasques de vigilància, informació i control que exerceixen els tècnics forestals i agents mediambientals i ho conformen els observatoris forestals, les unitats de vigilància (inclou les polivalents, motobomba, comarcals i de biomassa), la unitat tècnica d’anàlisi (UT-902, que també dóna suport al PMA en cas d’incendi), el Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals (conegut com SIGIF), les Centrals de Prevenció d’Incendis Forestals (CPIF, una en cada província, que són els centres de comunicació encarregats de transmetre tota la informació) i l’equip de formació.

Aquests recursos de prevenció descrits es complementen amb encarregats, coordinadors i tècnics forestals, i entre tots conformen una estructura encarregada de la coordinació i bon funcionament de tot l’operatiu de vigilància preventiva.

Aquest encàrrec manté la línia de treball amb la finalitat de reduir el nombre d’incendis i la superfície forestal afectada. El foc té efectes negatius sobre el medi natural, tant la zona afectada com l’atmosfera, sobre les persones i els béns i, per tant, l’economia, i sobre la seguretat dels recursos actuants en l’extinció.

Deixa el teu comentari