El Consell aprova un conveni amb la Universitat de València per a finançar treballs de recerca sobre mediació jurídica i violència de gènere

L’acord inclou una subvenció de 75.000 euros per a la realització d’accions formatives i de conscienciació ciutadana

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i la Universitat de València-Estudi General (UV) per a finançar treballs de recerca, formació i difusió en matèria de drets fonamentals, accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, especialment sobre violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva jurídica.

El conveni estableix que la Generalitat aportarà una subvenció de 75.000 euros a la institució acadèmica, per a realitzar treballs de recerca que aprofundisquen en els graus de satisfacció dels processos de mediació intrajudicial de la Comunitat Valenciana i en matèria d’atenció a la víctima del delicte a través de la xarxa d’Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, així com sobre la gestió en matèria d’ajuda a les víctimes del terrorisme.

L’acord, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2021, també inclou actuacions subvencionables en matèria d’assistència jurídica gratuïta, la desjudicialización de conflictes, mediació i altres mecanismes alternatius de resolució d’aquests i programes formatius per a tots els professionals de l’administració de justícia que contribuïsquen a reforçar la protecció i promoció del dret d’accés a la justícia i a la protecció de les víctimes.

Deixa el teu comentari