El Consell crea dues escoles infantils a les localitats de Xirivella i Alcàntera de Xúquer

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

La de Xirivella s’anomena Mestra Cati Alonso, i la d’Alcàntera de Xúquer, El Xúquer

El Ple del Consell ha aprovat els decrets de creació de dues escoles d’Infantil de primer cicle, de titularitat de la Generalitat, a les localitats de Xirivella i Alcàntera de Xúquer. En aquest sentit, els dos ajuntaments posaran a disposició de la Generalitat un edifici de propietat seua per a la instal·lació d’aquestes escoles.

Després dels estudis de planificació educativa i les anàlisis de les necessitats, s’ha considerat convenient la creació d’aquests dos nous centres, perquè es cobrisca la demanda del primer cicle d’Educació Infantil, en aquestes localitats, i d’aquesta manera es garantisca una escolarització en les millors condicions possibles a aquest alumnat.

El centre de Xirivella, anomenat Mestra Cati Alonso, té una capacitat de 88 places escolars i 6 unitats d’Educació Infantil de primer cicle i un mestre o mestra d’Educació Infantil i 8 educadors.

La creació de l’escola d’Educació Infantil a Xirivella compta amb una inversió de 375.382 euros de la Conselleria en aquests centres públics del tram 0-3 anys per a aquest curs escolar que assegura el funcionament d’aquestes dues escoles infantils gratuïtes de la Generalitat.

Així mateix, el centre d’Alcàntera de Xúquer, anomenat El Xúquer, té una capacitat de 33 places escolars i 2 unitats d’Educació Infantil de primer cicle i un mestre o mestra d’Educació Infantil i 2 educadors.

La creació de l’escola d’Educació Infantil a Alcàntera de Xúquer comportarà un increment en les despeses del programa d’Ensenyament Primari. Així, en el capítol I s’hi destinaran 106.648 euros anuals (pressupostats 37.225 euros en l’exercici 2021); en el capítol II, 40.549 euros anuals (pressupostats 13.516 euros en l’exercici 2021), i en el capítol VI, 19.015 euros, que es finançaran amb càrrec a les dotacions pressupostàries d’equipament per a aquest exercici.

Deixa el teu comentari