El Consell destina set milions d’euros en ajudes directes al sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals

Oltra: “L’objectiu és donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector artesà relacionat amb el món de la festa”

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei que regula les bases reguladores per a la concessió de fins a 7 milions d’euros en ajudes directes destinades al sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals. 

Les ajudes es destinaran a artesans, artesanes i pimes d’un total de 37 oficis vinculats directament amb les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana. 

Podran ser beneficiàries de les ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA), expedit per la Generalitat, o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana en algun dels oficis artesans als quals va dirigida aquesta norma, que exercisquen la seua activitat en la Comunitat Valenciana almenys des de l’1 de març de 2020 i hagen patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a 2019. 

Les persones i empreses a les quals se’ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l’activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció. 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15 de març. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte, accedint a la GUIA PROP, “Tràmits i serveis”.

Deixa el teu comentari