El Consorci de la Ribera ajudarà a altres regions a impulsar la compra pública d’innovació mitjançant el projecte PROMINENT PLUS

L’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera va iniciar, el darrer mes de juny de 2021, les activitats del projecte PROMINENT PLUS que té per objectiu la transferència de coneixements i l’experiència sobre la compra pública d’innovació a altres regions del Mediterrani.

El projecte PROMINENT PLUS pretén portar a terme accions de transferència de la metodologia i know-how desenvolupat amb l’anterior projecte PROMINENT PLUS per impulsar la compra pública d’innovació o l’adquisició de productes i/o serveis innovadors per millorar la sostenibilitat energètica del edificis públics a la Unió Europea.

Amb eixa finalitat, el Consorci de la Ribera s’encarregarà de formar a l’associació de municipis de l’Oest de Macedònia (Grècia) per promoure el potencial d’innovació, d’eixa regió per la transformació d’edificis públics en edificis de consum d’energia quasi nul·la (nZEB).

La compra pública d’innovació (CPI) és la compra per part de les autoritats públiques de productes y serveis innovadors, la qual cosa millorar la competitivitat de les empreses, que són convidades a d’innovar per proposar noves solucions: La CPI possibilita:

  • La millora de la qualitat dels serveis públics oferts a la ciutadania;
  • Induir des del costat de la demanda la especialització i la inclusió de activitats d’I+D+i a la indústria regional;
  • En definitiva millorar la competitivitat del sector públic i privat de la Ribera.

Cal recordar que el sector dels edificis suposa un terç del consum d’energia final de la Unió Europea i un 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El projecte PROMINENT PLUS és un projecte subvencionat per la Comissió Europea a través del programa Interreg Med de la Unió Europea.

Deixa el teu comentari