El Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira Agustin Ferrer Olaso ha assistit aquest divendres dia 20 de novembre a l’acte togat de la presa de possessió de la nova Fiscal

El Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira Agustin Ferrer Olaso ha
assistit aquest divendres dia 20 de novembre a l’acte togat de la presa de possessió de la nova Fiscal Cap de la Fiscalia d’Àrea d’Alzira Donya Patricia Llorca Alcalá, que ha tingut lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira, i han assistit membres de tot l’àmbit judicial, acte que s’ha celebrat amb totes les mesures de seguretat tenint en compte els temps de Pandèmia que vivim.


La nova fiscal cap d’Àrea actuara en els partits judicials d’Alzira,
Xàtiva, Ontinyent i Carlet i entre les seues funcions estarà la d’organitzar els serveis i la distribució del treball entre els Fiscals, concedir permisos i llicències de la seu competència, exercir la facultat disciplinària en els termes de l’Estatut i Reglament i les altres facultats que l’Estatut o altres disposicions li conferisquen.

Des de l’advocacia el Degà felicita la nova Fiscal Cap i vol posar en relleu
que la reforma de la Lecrim que pretén realitzar el govern donant la
instrucció dels delictes a la fiscalia, ha de realitzar-se garantint la independència de la fiscalia respecte del poder executiu amb la finalitat de garantir les llibertats i drets dels ciutadans.

Deixa el teu comentari