El Ministeri de Sanitat i el Consell General de Psicòlegs activen un telèfon de suport per a la població afectada per la COVID-19 .

El Ministeri de Sanitat i el Consell General de Col·legis
Oficials de Psicòlegs (COP) d’Espanya han posat en marxa un
telèfon d’atenció psicològica per a donar suport assistencial a les persones
amb dificultats derivades de la COVID-19. Aquest servei telefònic ha
començat hui a prestar assistència.
La seua finalitat és desenvolupar un sistema de suport i primera atenció
psicològica, orientat al maneig de l’estrés i situacions de malestar
derivats de les diferents realitats que està generant aquesta pandèmia.
Aquesta modalitat de prestació assistencial es realitza a través de tres números de telèfon
diferenciats, dirigits a grups poblacionals concrets: El 91 700 79 89 per a familiars de persones malaltes o mortes
com a conseqüència del coronavirus.

El 91 700 79 90 per a professionals amb intervenció directa en
la gestió de la pandèmia com a sanitaris, Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat o Policia Local, entre altres. El 91 700 79 88 per a la població en general amb dificultats derivades
de l’estat d’alerta.
L’horari d’atenció és des de les 09.00 fins a les 20.00 hores, tots els
dies de la setmana.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari