El perill de les obres en el Pont de Xàtiva, d’Alzira

Des del PP sol·licitem mesures de protecció tant per al treballador com per als transeünts

La plataforma es troba envaint les dues voreres

Portem observant des de fa unes setmanes, que s’estan fent treballs de pintura en el pont de la CV-50, “Pont de Xátiva”. Aquests treballs es realitzen mitjançant una plataforma articulada i un únic operari que realitza totes les funcions.
Doncs bé, quan finalitza la jornada laboral la màquina queda de tal forma aparcada que envaeix totalment la vorera, impedint el pas de vianants. Aquests han de baixar de la vorera, i caminar a través del vial amb el consegüent perill. Recordem que aquesta zona té una gran quantitat de trànsit, sobretot en hores punta.

Així es porta fent, primer en la part del pont que dóna al carrer Trinidad Redal , després al carrer Ronda de la Séquia Real D´Alzira i des de fa un parell de dies en la part posterior en la vorera de davant. Hui es dóna el cas que la màquina es troba envaint les dues voreres. A vegades ha estat fins i tot ocupant el vial en un sentit i fent treballs en altura i els vehicles passant per davall.

Des del PP volem advertir que aquests treballs s’estan realitzant sense cap control ni compliment de les mesures de Seguretat i Salut en els treballs:

No existeix cap mena de senyalització, clos, etc.
La màquina es mou sense cap persona que regule el trànsit de vehicles ni de vianants.

S’estan fent treballs en altura i els vehicles passen per la part inferior sense cap protecció de la possible caiguda d’objectes.

En definitiva, volem assenyalar en cas d’algun accident tota la responsabilitat és de l’Ajuntament que és qui encarrega els treballs, de totes maneres, el nostre grup ha presentat per escrit a l’Ajuntament preguntes sobre aquest tema.

Exigim que urgentment es prenguen les mesures oportunes per a evitar mals majors i abans de res que es garantisca la seguretat, tant del personal que fa aquests treballs com dels vianants que puguen transitar la zona.


Deixa el teu comentari