El Pla Avalem Experiència de Labora beneficia a 63.000 persones de més de 30 anys

Des de la posada en marxa del Pla Avalem Experiència del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, més de 63.000 persones desocupades majors de 30 anys s’han beneficiat directament d’accions d’ocupació i formació.

Avalem Experiència és un programa integral de foment d’ocupació i formació destinat a les persones desocupades d’edats compreses entre els 30 i els 64 anys, que posa el focus en aquelles que fa més de 12 mesos que no troben treball.

El Pla és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, finançada pel Fons Social Europeu, que va ser aprovada en 2017 i es durà a terme durant el període 2017?2019. Es preveu que Avalem Experiència beneficiarà a 190.600 persones.

Un informe de situació d’aquest pla d’ocupació, realitzat el 31 d’octubre de 2018, revela que les dades de participació en els programes d’ocupació i inserció són positius. Així, des de juny de 2017 s’han realitzat més d’1.136.000 accions d’inserció a persones desocupades majors de 30 anys.

Les principals actuacions de Labora relacionades amb Avalem Experiència són el desenvolupament de programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys en col·laboració amb les corporacions locals, plans de foment del treball autònom, programes d’ocupació per a persones desocupades de llarga durada majors de 45 anys, tallers mixtos d’ocupació-formació, etc.

L’any que porta en marxa Avalem Experiència s’han realitzat 13.766 programes de foment d’ocupació i s’han desenvolupat un total de 4.313 cursos i tallers d’ocupació en la Comunitat Valenciana, dels quals s’han beneficiat més de 49.000 persones desocupades. Mitjançant les subvencions salarials als Centres Especials d’Ocupació s’ha aconseguit la contractació de més de 7.600 persones.

“En el Servei Valencià d’Ocupació i Formació som conscients que el col·lectiu de persones entre 30 i 64 anys, i especialment els desocupats de llarga durada, es troba en situació de difícil inserció laboral. Per això, hem consensuat amb els agents socials un pla específic per a recolzar-los en la seua cerca d’ocupació”, ha assenyalat el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu.

Aquest projecte per a millorar l’ocupabilitat dels majors de 30 anys s’articula entorn de quatre línies estratègiques d’actuació: el suport a la contractació, accions d’orientació en la cerca d’ocupació, l’actualització de la qualificació professional i el suport a l’emprenedoria.

Aquestes mesures d’inserció i foment de l’ocupació compten amb l’aval de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball. En aquest sentit, Nomdedéu ha recordat que un dels grans reptes del Consell és “prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d’inserció”.

Les xifres d’Avalem Experiència

Des del començament del programa Avalem Experiència durant juny del 2017, la desocupació en les persones de 30 a 64 anys ha descendit un 19,5% i l’ocupació ha crescut un 4,9%. Així mateix, l’atur registrat ha passat de 363.072 persones, des de l’inici del pla en 2017, a 313.672 l’octubre de 2018, és a dir, la taxa d’atur registrat ha caigut un 8,5%.

L’atur s’ha reduït en tots els grups d’edat, però el descens és major en els col·lectius de 30 a 44 anys (-11,65%) i de 45 a 54 anys (-10,54%), mentre que en el grup d’edat de majors de 55 anys la reducció és de 1,94%. Per gèneres, la baixada de la taxa d’atur és més acusada entre els homes (-11,63%) que entre les dones (-6,3%).

Quan es va iniciar el Pla Avalem Experiència, al juny de 2017, l’atur registrat de llarga durada de majors de 30 anys corresponia a 181.147 persones. L’octubre de 2018, la xifra era de 150.454, en altres paraules, la taxa de persones desocupades de llarga durada s’ha reduït un 14,47%.

D’altra banda, la contractació i les afiliacions a la Seguretat Social de majors de 30 anys s’han incrementat. Els contractes registrats han augmentat en 8.815 des que es va iniciar Avalem Experiència (+6,5%), per la qual cosa la xifra de contractacions ha aconseguit les 143.788. Quant a les afiliacions, 71.211 persones majors de 30 més s’han afiliat a la Seguretat Social (+4,67%).

Foment de l’ocupació dels majors de 30 anys

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora – llavors Servef – va elaborar en 2017 una estratègia per a impulsar la inserció laboral de les persones majors de 30 anys mitjançant la creació de mesures amb un marcat caràcter transversal.

Durant 2018, per a fomentar la contractació d’aquest col·lectiu en empreses privades, Labora ha posat en marxa un programa d’ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables, així com subvencions a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social, persones desocupades de llarga durada i persones majors de 50 anys. La subvenció per a la contractació indefinida inicial ascendia a 18.544 euros.

Aquestes ajudes per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables formen part de les actuacions que estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana.

Per a impulsar els contractes en entitats públiques, el Servei Valencià d’Ocupació ha creat el programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana. Més de 3.000 persones han pogut beneficiar-se d’aquest programa en 2018.

Quant a les mesures per al suport a l’emprenedoria i el treball autònom, s’han realitzat diferents accions d’acompanyament a emprenedors en les quals han participat més de 200 persones. Així mateix, es va posar en marxa un programa d’ajudes al foment del treball autònom i un altre de Foment d’Ocupació dirigida al manteniment del treball autònom de dones.

“Estem treballant per a dur a terme programes que garantisquen que les persones desocupades de la nostra Comunitat aconseguisquen una oportunitat laboral, independentment del seu perfil”, ha conclòs Enric Nomdedéu.

Deixa el teu comentari