El Pont de Ferro d’ Alzira estava ple de veïns curiosos preocupats per conèxer l’estat del riu.

El riu Xúquer al seu pas per Alzira arrastrava les canyes acumulades causades per les pluges d’estos dies.

Tall: Mari Nieves Adrià. Veïna d’Alzira

El pont de ferro estava ple de veïns curiosos preocupats per conèixer l’estat del riu.

Deixa el teu comentari