Elena Cebrián: ‘Compartim la inquietud del sector citrícola i treballem amb ell per a garantir la seua viabilitat’

La Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián ha assegurat que “compartim la inquietud del sector citrícola i treballem amb ell per a garantir la seua rendibilitat i viabilitat”, després de les mobilitzacions empreses arran de la crisi de la present campanya. La consellera compartirà agenda el dijous a Brussel·les amb representants de les organitzacions agràries, de cooperatives i exportadors, en la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu i mantindrà reunions amb representants parlamentàries, de la Comissió Europea i de la Representació Permanent Espanyola a la UE, després de visitar l’oficina de la Comunitat Valenciana en la capital belga.

La Conselleria ha fet un seguiment directe amb el sector de totes les campanyes des de l’inici de legislatura, recuperant la transparència en l’aforament citrícola, tal com ha recordat Cebrián en recent compareixença en Corts Valencianes. En aquesta campanya, a més, després dels episodis de pluges de la tardor s’han produït reunions del Consell amb el sector el 28 de novembre, i específicament per al seguiment de la situació actual el 4, 14 i 28 de desembre, així com l’11 i 14 de gener, aquesta última amb el ministre d’Agricultura. El seguiment ha tingut per objecte una anàlisi compartida, perquè aquesta és “una qüestió de participació, cogestió i coresponsabilitat”.

Quant a les actuacions empreses pel Consell, Elena Cebrián ha distingit entre les actuacions a curt termini, com el treball de camp i de càlcul per a sol·licitar la rebaixa dels mòduls d’IRPF, també de l’IBI, així com la proposta d’una campanya de promoció del consum a través de Intercitrus i una ampliació del contingent de retirada acordada amb el Ministeri de 50.000 tones, que ja supera les 7.000 tones, segons l’última actualització de dades facilitada pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) divendres passat, de les quals el 53% corresponia a la Comunitat Valenciana.

Per part de la Conselleria també s’ha sol·licitat major vigilància en etiquetaje i orígens a l’Agència d’Informació i Control Alimentari dependent de Ministeri, així com a la Direcció General de Comerç de la Generalitat, i existeix una línia de treball amb el ICEX per a la promoció exterior.

Mesures estructurals

Entre les mesures a mitjà i llarg termini, és a dir, mesures estructurals, destaquen el reforçament de la presència del sector a Brussel·les, així com la revitalització de la interprofessional, cosa que, subratlla la consellera, “des del Consell s’han plantejat ja en anteriors campanyes, ja que es tracta d’un instrument clau per a la vertebració del sector, per a actuar en situació de crisi com aquesta o per a la divulgació del coneixement científic i tècnic”.

Respecte a l’acord de la UE amb els Estats d’Àfrica del Sud, “sol·licitem ja a principis de desembre al Ministeri que exigira a la Comissió Europea un seguiment detallat, mitjançant estudis d’impacte de l’aplicació dels acords en sectors concrets, en particular la citricultura valenciana, tant sobre mercats com quant a efectes fitosanitaris” i, en cas de donar-se les condicions, instar a l’activació de la clàusula de salvaguarda. L’exigència de reciprocitat en els acords comercials i una vigilància en frontera molt més intensiva sobre importacions de països tercers, ha sigut una reivindicació constant per part del Consell.

La pròpia consellera ha sol·licitat al Ministeri, de cara a la pròxima negociació de la Política Agrícola Comuna (PAC), “eines i mecanismes de regulació per a actuar en crisi de mercat de caràcter més preventiu i amb major abast”.

Per a tot això, ha recalcat Elena Cebrián, “és necessària una major organització del sector, per a planificar les campanyes i les eixides al mercat, per a una autoregulació de la qualitat, la promoció interior i exterior i per a fer front amb més solidesa a problemes com els que estem vivint en aquesta campanya”.

Aqueixa articulació en bona part es faria via interprofessional, cooperatives i mitjançant el reconeixement com a organitzacions de productors, “una qüestió clau perquè habilita per a rebre ajudes de la Unió Europea, que van destinades a retirades en situacions crisis del mercat, a promoció o a millores i inversions en les seues pròpies instal·lacions”.

Amb aqueixa millor organització es pot abordar el pla de reestructuració i reconversió varietal que necessita el sector, en el qual cal destacar a més el treball desenvolupat pel Consell en aquests tres últims anys per a la recuperació de l’IVIA que juga un paper clau en el desenvolupament i sanejament de varietats, així com en la transferència de coneixement al sector.

Deixa el teu comentari